Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ترتیب شدت فعالیت ورزشی بر پاسخهای متابولیک دانشجویان دختر غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 87 تا 96)

کلیدواژه ها :

غیر ورزشکار ،ترتیب شدت فعالیت ورزشی ،پاسخهای متابولیک

کلید واژه های ماشینی : تأثیر ترتیب شدت فعالیت ورزشی، شدت، فعالیت ورزشی، اکسیداسیون چربی بیشتری در دوره، دقیقه فعالیت ورزشی با شدت، چربی بیشتری در دوره فعالیت، اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات، دوره بازیافت، اکسیداسیون کربوهیدرات و اکسیداسیون چربی

تغییر بار کار و انتقال از یک شدت به دیگر، در بسیاری از فعالیتهای بدنی و ورزشها رایج است.به همین دلیل، هدف این پژوهش مطالعه و تأثیر تربیت شدن فعالیت ورزشی بر پاسخهای متابولیک دانشجویان دختر غیر ورزشکار بود.در این پژوهش، آزمودنیها را 10 دانشجوی دختر غیر ورزشکار تشکیل دادند که هر آزمودنی در سه روز جداگانه، با فاصله دست کم 48 ساعت از یکدیگر در مرکز سنجش قابلیتهای جسمانی آکادمی ملی المپیک آزمون شد در روز اول‌ xaM2OV سنجیده شد.در روز دیگر، آزمودنیها نیز دو فعالیت ورزشی زیر بیشینه را با ترکیبی از دو شدت کم و زیاد اجرا کردند.بدین صورت که با نخست 15 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت کم (50 درصد xaM2OV )و سپس 15 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت زیاد(70 درصد xaM2OV )اجرا کردند یا ترتیب این دو شدت بر عکس اجرا شد.متغیرهای متابولیک، هنگام فعالیت ورزشی و تا یک ساعت بعد از فعالیت ورزشی با دستگاه تجزیه و تحلیل کننده گازهای تنسفسی سنجیده شدند.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، نرم افزار 13 SSPS به کار رفت و معلوم شد که در یک فعالیت ورزشی یا ترکیبی از دو شدت کم و زیاد، قرار دادن دوره شدت زیاد فعالیت در ابتدا، نسبت به قرار دادن دوره شدت کم در ابتدا، می‌تواند به اکسیداسیون چربی بیشتری در دوره فعالیت ورزشی( 0001/0-p )و در دوره بازیافت( 05/0-p )بینجامد، در صورتی که به تفاوت معناداری در هزینه انرژی منجر نشود( 098/0-p ).

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که افزایش اسیدهای چرب پلاسما می‌تواند میزان اکسیداسیون چربی را در مرحله‌های اولیه یک فعالیت ورزشی با شدت کم افزایش دهد(14)، این احتمال نیز وجود دارد، فعالیتی که از دو شدت متفاوت تشکیل شده باشد، اجرای بخش شدید فعالیت در ابتدا، نسبت به فعالیتی باعکس آن ترتیب شدتها، در اکسیداسیون چربی مؤثر باشد. با توجه به ناهمسو بودن یافته‌های محققان و با در نظر گرفتن این مطلب که هنگام تعیین تأثیر شدتهای گوناگون فعالیت ورزشی بر هزینه انرژی و مصرف کربوهیدرات و چربی در زنان، توجه به دوره بازیافت نیز ضروری است(16)، از این رو، مطالعات تکمیلی می‌توانند به تبیین بهتر حوزه بحث کمک کنند. یافته‌های پژوهش نیز این موضوع را تأیید کردند و مشاهده شد، فعالیتی که نخست با شدت زیاد شروع و با شدت کم دنبال شد، نسبت به فعالیتی که در آن ترتیب شدتها برعکس بود، اکسیداسیون چربی بیشتری را در کل دوره فعالیت ورزشی(0001/0- P )و دوره بازیافت(05/0- P )-هر دو-به دنبال داشت. یافته دیگر این پژوهش نشان می‌دهند که تغییر در ترتیب شدت فعالیت ورزشی، هزینه کلی انرژی در کل فعالیت ورزشی(98/0- P )و همچنین در دوره‌های متفاوت فعالیت ورزشی و نیز دوره بازیافت(25/0- P ) تغییر معناداری را به دنبال نداشته است. نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که در یک فعالیت ورزشی با ترکیبی از دو شدت کم و زیاد، قرار دادن دوره شدت زیاد فعالیت در ابتدا نسبت به قرار دادن دوره شدت کم در ابتدا، می‌تواند به اکسیداسیون چربی بیشتری در دوره فعالیت ورزشی و در دوره بازیافت بینجامد، در صورتی که به فعالیت معناداری در هزینه انرژی منجر نمی‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.