Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون و a و ig بزاقی مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 15 تا 22)

:حرفه مربیگری فرتبال یکی از شغلهای پرمخاطره در جهان به شمار می‌رود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب فرسوده شدن مربیان فوتبال می‌شود.هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون و ایمونوگلوبولین‌ A مربیان لیگ برتر فوتبال در فصل مسابقات 84-83 بود.آزمودنیهای این تحقیق را 16 نفر از مربیان حرفه‌ای لیگ برتر با میانگین سنی 18/9+-27/52 و سابقه مربیگری در لیگ 01/6+-67/11 سال تشکیل دادند.نمونه‌های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله(یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه، بین دو نیمه، پایان مسابقه و یک ساعت پس از مسابقه)جمع‌آوری شدند.برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیو ایمونو اسی و برای تعیین میزان ایمونوگلوبولین‌ A از روش نفلومتری و دستگاه می‌نی نف استفاده شد.داده‌های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه‌های بزاقی، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مکرر (AVONA) و آزمون تعقیبی شفه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شدند.نتایج این پژوهش با سطح معناداری 05/0 p نشان دادند که بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان زمان استراحت با یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه، بین دو نیمه و پایان مسابقه و همچنین بین دو نیمه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معناداری وجود داشت.همچنین بین میزان غلظت تستوسترون بزاقی مربیان یک ساعت قبل از مسابقه با پایان مسابقه، پایان مسابقه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معناداری وجود داشت، اما تأثیر معناداری بر غلظت‌ AgI بزاقی مربیان نداشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.