Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نگرش مربیان و ورزشکاران لیگ برتر و غیر برتر درباره جایگاه مشاور روان شناس ورزش و رابطه آن با موفقیت ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 71 تا 80)

چکیدخ:هدف عمده این پژوهش مقایسه نگرش مربیان و ورزشکاران لیگ برتر و غیربرتر درباره جایگاه مشاور روان‌شناس ورزش و رابطه آن با موفقیت ورزشی بود.از میان هر یک از جامعه‌های آماری مربوط، 50 مربی از لیگ برتر و 50 مربی از لیگ غیربرتر، 50 ورزشکار از لیگ برترو 50 ورزشکار از لیگ غیربرتر از 10 رشته ورزشی به منظور نمونه‌های تحقیق به‌طور تصادفی انتخاب شدند.از دو پرسشنامه نگرش سنج نقش مشاور روان‌شناس ورزش و موفقیت ورزشی به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شد.پایایی و اعتبار این دو پزسشنامه در مطالعات گوناگون معنادار گزارش شد. نتایج تحلیل یافته‌ها نشان دادند که بین نگرش مربیان لیگهای برتر و مربیان لیگ غیربرتر درباره جایگاه مشاور روان‌شناس ورزش تفاوت وجود داشت و مربیان لیگ برتر به دلیل حساس بودن بازی تیمها در این سطح، نقش مهم‌تری برای مشاور روان‌شناس ورزش قائل بودند.ورزشکاران هر دو لیگ(برتر و غیربرتر)لزوم همکاری را با مشاور روان‌شناس ورزش پیشنهاد کردند. تفاوتی بین نگرش مربیان و ورزشکاران درباره نقش مشاور ورزش پیدا نشد و هر دو گروه اهمیت وجود مشاور روان‌شناس ورزش و موفقیت تیمهای ورزشی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد.مربیان و ورزشکاران اظهار داشتند، چنانچه مشاور روان‌شناس ورزش را در کنار خود احساس کنند، احتمال پیروزی تیمهای ورزشی در مسابقات وجود دارد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.