Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه برخی ویژگیهای روانشناختی دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیر آسیب دیده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 61 تا 70)

در این پژوهش ویژگیهای روانشناختی ورزشکاران آسیب‌دیده و غیرآسیب‌دیده به منظور تعیین تأثیر عوامل روانی بر آسیب‌دیدگی بررسی شده است.از میان تمامی دانشجویان پسر ورزشکار، 169 نفر دانشجوی شرکت‌کننده در مسابقات دانشجویی دو و میدانی با میانگین سنی‌5/22سال نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند.براساس نتایج پرسشنامه آسیب، آزمودنیها به دو گروه ورزشکاران آسیب دیده (75 نفر)، غیر آسیب دیده(94 نفر)تقسیم شدند.از این تعداد 26 نفر نیز در حین انجام مسابقات دچار آسیب‌دیدگی شدند.در این تحقیق از برگه مشخصات فردی، پرسشنامه اضراب حالتی رقابتی-2 (2- IASC )رینر مارتنز، پرسشنامه 34 سؤالی آبزنک(خطرپذیری، هیجان‌طلبی و پرخاشگری)، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته آسیبهای ورزشی قبل از انجام مسابقات دو و میدانی استفاده و در مورد گروههای نمونه اجرا شد.نتایج نشان داد ورزشکارانی که اعلام کردند در 2 سال قبل از مسابقات آسیب دیده‌اند، در ویژگیهای روانشانختی اضطراب تنی، خطرپذیری، هیجان طلبی و پرخاشگری نسبت به ورزشکاران غیرآسیب‌دیده امتیاز بالاتری کسب کرده بودند و اعتماد به نفس کمتری داشتند(01/0 p ). بی ویژگیهای روانشناختی اضطراب تنی، خطرپذیری، هیجان طلبی و پرخاشگری ورزشکاران آسیب‌دیده در حین مسابقات و ورزشکاران غیرآسیب‌دیده تفاوت معناداری وجود داشت(01/0 p ). ولی بین اضطراب شناختی و اعتماد به نفس دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.وجود تفاوت معنادار در ویژگیهای روانشناختی دو گروه نشان می‌دهد که ورزشکاران آسیب‌دیده روحیه خطرپذیری و هیجان‌طلبی دارند و از خطر کردن واهمه‌ای ندارند، به همین دلیل احتمالا خود را بیشتر در موقعیتهای خطرزا که پیامد آن آسیب‌دیدگی است قرار می‌دهند.همچنین این احتمال داده می‌شود که عوامل روانی همچون استرس و اضطراب بر آسیب‌دیدگی ورزشکاران تأثیر داشته باشند.لذا مربیان و مسئولان با کمک روان‌شناسان لازم است این افراد را شناسایی کنند و اقدامات لازم را صورت دهند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.