Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه صفات اصلی پهلوانی در شاهنامه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 83 تا 90)

هدف تحقیق، بررسی برخی ویژگیهای فرهنگ تربیت بدنی و ورزش ایران باستان در شاهنامه فردوسی است.به همین منظور 8 صفت جسمانی، 14 صفت رزمی-پهلوانی، 11 صفت عقلی(خرد)-اخلاقی و چند نماد رفتاری در سه دوره اسطوره، پهلوانی و تاریخی شاهنامه توصیف و تحلیل شده است.منبع اصلی تحقیق، 9 جلد شاهنامه فردوسی و سار تحقیقات مربوط به آن است.ضمنا برای تأیید هر یک از مفاهیم و صفات، ابیاتی از شاهنامه انتخاب شده است.یافته‌های تحقیق نشان داد که آموزش بهداشت، سلامتی، نیرومندی و پهلوانی در شاهنامه پایه دینی و ملی دارد و ریشه پهلوانی عمدتا رزمی و کین‌خواهی ملی است. پهلوانان، به عنوان نماد قدرتمندی، بیشتر از نظر جسمانی و بدنی قوی بودند و از سایر کردارهای طبیعی آنان در زندگی فردی و اجتماعی خبری نیست.از بین 2103 بار تکرار صفات جسمانی، صفت تن، جسم و بدن با 52% تکرار، از بین 4755 بار تکرار صفات رزمی-پهلوانی، صفت سوار با 23% تکرار، و از بین 3134 بار تکرار صفات عقلی-اخلاقی، صفت خرد با 36% تکرار در اولویت قرار دارند.بیشترین تکرار صفات در دوره پهلوانی است.به‌طور کلی صفات رزمی-پهلوانی 58/47%، صفات عقلی-اخلاقی 36/31% و صفات جچسمانی 4/21% ، صفات مورد بررسی در شاهنامه را تشکیل می‌دهد.پرورش مرد عمل و مرد خرد در مفهوم «پهلوانی» عالی‌ترین شکل تربیت ورزشی را در شاهنامه نشان می‌دهد که این مفهوم در ابیات زیادی با تکیه بر رهنمودهای عقلی(خردورزی)و پایبندی به اصول اخلاقی و جوانمردی تأکید شده است.هرچند برخی اعمال نابخردانه و غیراخلاقی نیز از پهلوانان مشاهده شده است، این رفتارها بسیار اندک و از نظر فردوسی نیز با توجه به کارکرد نظامی و سیاسی رفتار پهلوان قابل اغماض است.این یافته‌ها نشان می‌دهد که تربیت بدنی و ورزش در فرهنگ ایران از گسترش و غنای زیادی برخوردار بوده است و می‌توان برخی صفات، نمادها و رفتارهای مثبت این فرهنگ را در تربیت ورزشی به کار گرفت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.