Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان بروز آسیب در بازیهای خانگی و دور از خانه بازیکنان فوتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 91 تا 98)

:در فوتبال، امتیاز بازی خانگی عامل مهمی در تعیین نتیجه بازی است.هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان بروز آسیب در بازیهای خانگی و دور از خانه در فوتبالیستهای حرفه‌ای است.بدین منظور 38 مسابقه از لیگ برتر کشور در فصل 84-85 دو تیم ذوب‌آهن و سپاهان که به‌طور رفت و برگشت انجام شد انتخاب و تجزیه و تحلیل ویدیویی شدند.میزان آسیب، زمان بروز آسبی، مکان آسیب، شدت آسیب، سمت آسیب دیدگی بدن و علت آسیب در هر دو بازی خانگی و دور ازخانه مقایسه و بررسی شد.از آزمون خی‌دو(x)برای آنالیز داده استفاده شد.نتایج این تحقیق نشان داد میزان آسیب در بازیهای دور از خانه(69-تعداد)14 درصد بیشتر از بازیهای خانگی(52-تعداد)است، اما این تفاوت از لحاظ آماری (p>0/05)معنادار نبود.در خصوص زمان بروز آسیب نتایج نشان داد که تعداد آسیبها در نیمه دوم بازی(68-تعداد)بیشتر از نیمه اول(53-تعداد) است، اما این تفاوت از لحاظ آماری(p>0/05)معنادار نبود.در ارتباط با مکان بروز آسیب، بیشترین آسیبها در منطقه میانی زمین(87-تعداد)اتفاق افتاد، اما در بین بازیهای خانگی و دور از خانه اختلاف معناداری مشاهده نشد(p>0/05).در مورد شدت آسیب، بیشتر آسیبها از نوع متوسط(64-تعداد)است و در سمت چپ بدن(47 -تعداد)رخ می‌دهد.در خصوص سازوکار آسیب، بیشترین آسیبها بر اثر تکل(48-تعداد)ایجاد شد.مقایسه بازیهای خانگی و دور از خانه اختلاف معناداری را در مورد شدت آسیب، سمت آسیب‌دیدگی بدن و علت آسیب نشان نداد.لذا از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که پدیده مزیت بازی خانگی بر میزان، مکان، زمان، شدت، سمت و علت آسیب‌دیدگی در بازیکنان تأثیری ندارد.هرچند درصد بیشتر آسیبها در بازیهای خانگی و دور از خانه باید مورد توجه دست‌اندرکاران کادر پزشکی و مربیان تیمها قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.