Skip to main content
فهرست مقالات

به منظور پیشنهاد چارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستان های کار دانش: موردی از هنرستان های منطقه 2 شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 143 تا 166)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی آموزشی ،کیفیت ،الگوی سبپ ،هنرستان های کار دانش

کلید واژه های ماشینی : هنرستان‌های، ارزشیابی، ارزشیابی هنرستان‌های کاردانش، هنرستان‌های کاردانش، کیفیت، بهبود کیفیت هنرستان‌های، هدف ارزشیابی هنرستان‌های کاردانش منطقه، بهبود کیفیت هنرستان‌های کاردانش، ارزشیابی هنرستان‌های کاردانش با استفاده، هنرآموزان

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هنرستانهای کارو دانش منطقه 2 شهر تهران با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ و پیشنهاد چارچوبی برای سایر هنرستانهای فنی به ویژه هنرستانهای کارو دانش اجرا شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی هنرستانهای کاردانش با اقتباس از تجارب موجود و استفاده از الگوی عناصر سازمانی در سه بخش درونداد ؛ فرایند و محصول (برونداد) با به کار گیری 19 عامل و 203 نشانگر به همراه معیارهای قضاوت تهیه شد . سپس با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده ابزارهای پژوهش شامل پنج پرسشنامه ، با لحاظ روایی و پایانی تهیه شد . بعد از گرداوری داده ها ، وضع موجود با استفاده از " طیف قضات " و " معیارهای پیشنهادی وضع مطلوب" مقایسه گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نهایتا از 19 عامل مورد بررسی 17 عامل در سطح نامناسب و 2 عامل دیگر در سطح نسبتا مطلوب قرار گرفت . بدین ترتیب وضعیت موجود هر سه بخش دروندادی ، فرایندی و بروندادی جامعه هدف ، برای بهبود وضعیت کیفی موجود پیشنهاد ها و راهکارهایی در سطح هر یک از عوامل مرتبط با بخشهای درون دادی ، فرایندی و بروندادی ارائه شد .

خلاصه ماشینی:

"با عنایت به اهمیت دوره آموزش متوسطه،بویژه شاخه کاردانش به عنوان سنگ‌ بنای تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر در کشور(ندیمی و بروج،1377،ص 17)، و فقدان چارچوب جاع به منظور ارزشیابی هنرستان‌های فنی به‌طور عام و هنرستان‌های‌ کاردانش بطور خاص،ضرورت دارد تا چارچوبی نظام‌مند،متشکل از عوامل و نشانگرهایی مکفی و معرف تدوین شود تا ضمن رفع نیاز موجود در زمینه تدوین‌ الگویی نظام‌مند و عملیاتی برای ارزشیابی هنرستان‌های فنی،شرایطی فراهم آید تا (1) Most Influential (2) Eseryel دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان به شناخت وضعیت نظام آموزشی و نیز کیفیت‌ هنرستان‌های کاردانش دست‌یافته بتوانند جهت ترسیم آینده‌ای روشن‌تر برای نظام‌ آموزشی تصمیم‌گیری کنند. نتایج ارزشیابی کیفی عوامل فرایندی هنرستان‌های جامعه مورد مطالعه (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 4 میانگین وضعیت کیفی جامعه‌ی مورد مطالعه در عوامل‌ فرایندی با میانگین«1»در سطح«نامطلوب»ارزشیابی شد که این میانگین با توجه به‌ طیف قضاوت مربوط به عوامل(جدول 2)در محدوده سطح کیفی«نامطلوب»(66/1 تا 1)واقع شده است. نتایج ارزشیابی کیفی عوامل بروندادی هنرستان‌های جامعه مورد مطالعه (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 5 میانگین وضعیت کیفی جامعه‌ی مورد مطالعه در عوامل‌ بروندادی با میانگین«1»در سطح«نامطلوب»ارزشیابی شد که این میانگین با توجه به‌ طیف قضاوت مربوط به عوامل(جدول 2)در محدوده سطح کیفی«نامطلوب»(66/1 تا 1)واقع شده است که با حد مطلوب انتظارات فاصله بسیاری دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.