Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 207 تا 222)

کلیدواژه ها :

کتابخانه ،منابع اطلاعاتی ،راهبردهای تدریس ،استفاده کننده ،یادگیری کشاورزی

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه ، دانشجویان ، دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه ، استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع ، کشاورزی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، اطلاعات ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی ، تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه ، کتابخانه تخصصی گروه

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه است . جامعه آماری این تحقیق را از 186 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که در سالهای 82-1381 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد نتایج حاصل از آزمون F نشان می دهد که میزان استفاده دانش جویان از منابع کتابخانه مرکزی بر حسب معدل تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند نیز نشان می دهد که میزان استفاده دانشجویان از کتابخانه مرکزی ، تخصصی گروه ، و خارج از دانشکده از نظر تعداد ساعات مطالعه وتعداد کتابهای امانت گرفته شده دارای تفائت معنی داری از نظر راهبردهای تدریس و یادگیری نیز بین سه کتابخانه فوق تفاوت معنی داری وجود دارد . تحلیل لگرسیون رضایت دانشجویان از کتابخانه نشان می داد که 5/17 درصد از تغییرات ارائه خدمات ، فراهم بودن پایان نامه و گزارشهای علمی ، روزآمد بودن مجلات داخلی و خارجی و سرعت و سهولت در دستیابی به منابع کتابخانه و روز آمد بودن منابع تخصصی داخلی بستگی دارد.

خلاصه ماشینی:

"207-221 بررسی عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه‌1 یوسف حجازی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه تهران مسعود رضایی دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهرانچکیده تاریخ دریافت 1/4/1383 هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه است‌ جامعه آماری این تحقیق را 186 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه‌ تهران که در سال 82-1381 مشغول به تحصیل بوده‌اند تشکیل می‌دهند نتایج حاصل از آزمون F نشان می‌دهد که میزان استفاده دانشجویان از منابع کتابخانه مرکزی برحسب معدل تفاوت معنی‌داری‌ با یکدیگر دارد نیز نشان می‌دهد که میزان استفاده دانشجویان از کتابخانه مرکزی،تخصصی گروه،و خارج از دانشکده از نظر تعداد ساعات مطالعه و تعداد کتاب‌های امانت گرفته شده دارای تفاوت‌ معنی‌داری از نظر راهبردهای تدریس و یادگیری نیز بین سه کتابخانه فوق تفاوت معنی‌داری وجود دارد. مقایسه میزان استفاده از کتابخانه برحسب متغیرهای منتخب (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج در جدول 3 نشان می‌دهد که تعداد ساعاتی که دانشجویان در روز مصرف مطالعه در کتابخانه مرکزی،کتابخانه تخصصی گروه،و کتابخانه‌های‌ خارج از دانشکده می‌کنند در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری با یکدیگر دارد. آزمون فریدمن تفاوت بین کتابخانه‌های مختلف از نظر راهبردهای تدریس‌ و یادگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه آزمون F نشان می‌دهد که رضایت دانشجویان از کتابخانه‌های مختلف‌ از نظر تنوع منابع کتابخانه در سطح 1 درصد معنی‌دار است و دانشجویان به‌ ترتیب از کتابخانه مرکزی(28/21-میانگین)،کتابخانه تخحصصی گروه(13/18- میانگین)،و کتابخانه‌های خارج از دانشکده اظهار رضایت می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.