Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کمبودها در "بازخوانی از حافظه شخصی" در اقدام کنندگان به خودکشی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 16 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : حافظه ، بازخوانی ، بیمار ، اطلاعات ، بازخوانی از حافظه شخصی ، خوشایند ، اقدام‌کنندگان به خودکشی ، افسردگی ، حافظه شخصی ، بازخوانی حافظه شخصی

خلاصه ماشینی:

"همبستگی‌ها یافته‌های حاصل از محاسبات همبستگی نشان می‌دهد که در گروه‌ اقدام‌کنندگان به خودکشی همبستگی‌های معنی‌داری بین "اختصاصی‌ بودن‌" و "تأخیر زمانی‌" در هر سه حالت هیجانی خوشایند(r@-0/46 ,p>0/05)،خنثی(r@0/54,p>0/05)و ناخوشایند(r@0/5,p>0/05) وجود دارد؛در گروه سالم،تنها همبستگی معنی‌داری در حالت خنثی بدست‌ آمد(r@-0/55,p>0/05). علاوه بر این ضریب‌های همبستگی مثبت‌ (معنی‌دار برای خوشایند و خنثی کمتر فراتر از سطح معنی‌داری 05/0 برای ناخوشایند)نشانگر آن است که با بالا رفتن افسردگی و ناامیدی، زمان تأخیر در پاسخ‌گویی افزایش می‌یابد(سرعت پاسخ‌گویی کاسته‌ می‌شود). تأخیرهای زمانی آزمودنی‌ها در گروه اقدام‌کنندگان به خودکشی و گروه سالم در واکنش به واژه‌های هیجانی سه‌گانه‌ (خوشایند،خنثی،ناخوشایند) بحث هدف اصلی این تحقیق ارزیابی حافظه شخصی در اقدام‌کنندگان به‌ خودکشی که از افسردگی اصلی در رنج بوده‌اند،و ارتباط آن با میزان‌ افسردگی و ناامیدی آنها بود. اقدام‌کنندگان به خودکشی در بازخوانی حافظه‌ شخصی بیش-کلی‌گرا بودند در حالی که گروه سالم پاسخ‌های‌ اختصاصی‌تری را ارائه دادند؛گروه بیمار در واکنش به واژه‌های خوشایند، ناخوشایند و خنثی به یک میزان پاسخ‌های بیش-کلی ارائه دادند؛گروه‌ سالم نیز در واکنش به واژه‌های هیجانی سه‌گانه تقریبا به یک میزان‌ مطالب اختصاصی‌تری را به یاد آوردند. این نتیجه از آن جهت که‌ بیش-کلی‌گرا بودن بازخوانی حافظه را در اقدام‌کنندگان به خودکشی تأیید می‌کند،نتایج مطالعات پیشین توسط ویلیامز و برودبنت(1986)و ایوانز و همکاران(1992)را تکرار کرده است. تحقیقات قبلی حاکی از گرایش بیش-کلی در مطالب یادآوری شده‌ فقط در پاسخ به واژه‌های خوشایند است،اما مطالعه حاضر این نوع را در سوگیری bias هر دسته واژه‌های هیجانی‌مشاهده کرده است؛یعنی‌ اقدام‌کنندگان به خودکشی پس از شنیدن واژه‌ها(با هر سه حالت‌ خوشایند،ناخوشایند و خنثی)،ویژگی‌های کلی(و نه اختصاصی)تری را از حافظهء شخصی بازخوانی می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.