Skip to main content
فهرست مقالات

کانون کنترل: مقایسه الگوهای اسنادی در اختلال کمبود توجه- بیش غعالی و اختلالات درون سازی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کانون کنترل ، کودکان ، اختلالات ، گروه اختلالات درون‌سازی و اختلال ، اختلالات درون‌سازی ، کانون کنتر ، میان اختلالات رفتاری کودکان ، والدین ، ADHD ، مقیاس کانون کنترل درونی

در این مطالعه، رابطه نوع اختلال رفتاری کودک با چگونگی درک او از حوزه تحت کنترل خویش در وقایع مختلف سنجیده شده است. بدین منظور، 42 کودک و نوجوان 18-6 ساله که با شکایت از مشکلات رفتاری، هیجانی و یادگیری به درمانگاه های روان پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان های روزبه و ایران مراجعه کرده بودند، انتخاب و به دو گروه اختلالات درون سازی و اختلال کمبود توجه ـ بیش فعالی تقسیم شدند. سپس (قبل از اقدامات درمانی)، کودکان و والدین آنها پرسشنامه های سنجش کانون کنترل (locus of control) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که میان اختلالات رفتاری کودکان و نتایج گزارش های شخصی آنان از کانون کنترل، رابطه وجود دارد. در هر دو گروه، ارجحیت با حوزه کنترل درونی بود که با افزایش سن همبستگی منفی داشت. در ضمن، والدینی که دارای تحصیلات بالاتری بودند، به صورت معنی داری، کمتر از سایر والدین، علت وقایع را به عوامل خارج از حوزه کنترل خویش نسبت می دادند.

خلاصه ماشینی:

"کانون کنترل:مقایسه الگوهای اسنادی در اختلال کمبود توجه-بیش‌فعالی و اختلالات درون‌سازی در این مطالعه،رابطه نوع اختلال رفتاری کودک با چگونگی درک او از حوزهء تحت‌ کنترل خویش در وقایع مختلف سنجیده شده است. در صورت‌بندی اولیه این مفهوم در نظریات مربوط به‌ یادگیری اجتماعی(روتر7 1954)،کانون کنترل به این مفهوم‌ است که انتظار یا توقع یک شخص برای دریافت تقویت یا پردازش‌ در قبال انجام یک رفتار یا کسب یک موقعیت،در کنترل خود او می‌باشد(کانون کنترل درونی)یا خیر(کانون کنترل بیرونی)؟ دکتر زهرا شهریور1 گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر الهام شیرازی گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر جواد علاقبندراد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بنابر رویکرد وینر که جنبه شناختی بیشتری دارد(وینر،1972)، چگونگی درک علل حوادث پیشین،عوامل مهمی هستند که‌ می‌تواند انگیزه فرد را در آینده پیشگویی نماید. ابزار پژوهش MMCPC :مقیاس چندبعدی کانون کنترل کودکان این پرسشنامه شامل 48 سؤال می‌باشد که ادراک کودک را از حوزه کنترل(درونی،افراد صاحب‌نفوذ و ناشناخته)و پیامد (موفقیت یا شکست)تجارب خویش در چهار حوزه(اجتماعی، شناختی،بدنی،عمومی)می‌سنجد. این مقیاس در مقایسه با سایر جدول 2-میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای مطالعه (1)اختلالات درونی ID-Internalizing Disorders (2)اختلال کمبود توجه-پیش فعالی ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder (3)انحراف معیار- SD ابزارهایی که کانون کنترل را در کودکان می‌سنجند،این مفهوم را در موقعیت‌های خاص و چندبعدی جست‌وجو می‌نماید. دوم اینکه،به علت تفاوت در سنین بروز اختلال ADHD و اختلالات درون‌سازی،میانگین سنی گروه ID از گروه شکل 4-مقایسه میانگین نمرات والدین در مقیاس کانون کنترل درونی/بیرونی روتر براساس میزان تحصیلات مقیاس کانون کنترل درونی/بیرونی روتر ADHD بالاتر بود که این امر می‌تواند روری نتایج پژوهش‌ تأثیر بگذارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.