Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 83 تا 98)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،خصوصی‌سازی ،مدیران ،رؤسای هیات ورزشی

کلید واژه های ماشینی : خصوصی‌سازی ، رؤسای هیأت‌های ورزشی استان مازندران ، مدیران ، دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت‌های ، سالن‌های ورزشی ، رابطه خصوصی‌سازی و بهره‌وری سالن‌های ، سالن‌های ورزشی از دیدگاه مدیران ، بهره‌وری سالن‌های ورزشی ، خصوصی‌سازی و بهره‌وری سالن‌های ، بهره‌وری

هدف این تحقیق، رابطه خصوصی‌سازی و بهره‌وری سالن‌های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت‌های ورزشی استان مازندران بود. به این منظور، تعداد 242 نفر از مدیران و رؤسای هیأت‌های ورزشی استان مازندران، پرسشنامه‌های موانع خصوصی‌سازی در ورزش و بهره‌وری از اماکن ورزشی را بطور داوطلبانه تکمیل کردند. پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی چهار محور (بهبود مدیریت و ارتقاء خدمت رسانی، رضایت مشتری، رضایت سرمایه گذاران (سود آوری) و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی) (89/0=α) و پرسشنامه بهره‌وری از اماکن ورزشی چهار محور (کارایی، اثربخشی، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان سالن‌های ورزشی) (88/0=α) را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون پیرسون در سطح 05/0≥α با بکارگیری نرم‌افزار آماری اس. پی. اس. اس 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمامی خرده مقیاس‌های بهره وری با خصوصی‌سازی رابطه معنی دار داشته (05/0≥P) و تنها بین خصوصی‌سازی و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی در ورزش رابطه معنی‌داری وجود ندارد (124/0=P). یافته‌های کلی تحقیق نشان داد که بین خصوصی‌سازی و بهره‌وری از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت‌های ورزشی مازندران در استفاده از سالن‌های ورزشی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"هادیان و همکاران (1390) در مقاله خود با عنوان نقش خصوصی سازی در افزایش کارایی ورزش استان سمنان به مطالعه و بررسی آثار خصوصی سازی در افزایش کارایی دربخش خدمات عمومی آثار و تبعات ویژه آن بر ورزش استان در بخش قهرمانی است نمونه آماری 150 نفر از مدیران سازمان تربیت بدنی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در شش گروه از سطوح مختلف مدیریتی و همچنین در چهار گروه مدیران باشگاه مدیران آموزشی اجرایی و ستادی در دوره در سطح استان سمنان در نظر گرفته شدند تحقیق از نوع پیمایشی و از طریق میدانی و کتابخانه ای انجام شده است برای بررسی اهداف ویژه و آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه 25 پرسشی در سه زمینه اصلی استفاده شد روایی و پایانی پرسشنامه تحقیق با بهره گیری از روشهای آماری و با ضریب اطمینان 97 درصد مورد بررسی و تایید قرارگرفت مدیران در مجموع نسبت به اعمال سیاست خصوصی سازی 85 درصد نظر موافق دارند و معتقدند اجرای سیاست مزبور با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارایی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش استان و کشور خواهد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.