Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه ی گردشگری شهری با تأکید بر نقش بازارچه های مرزی (مطالعه ی موردی: بازارجه ی مرزی پاوه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 95 تا 126)

کلیدواژه ها :

گردشگری شهری ،QSPM ،پاوه ،بازارچه های مرزی

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، راهبردهای توسعه گردشگری شهر پاوه ، توسعه‌ی گردشگری شهری ، مرزی ، گردشگری شهر پاوه ، بازارچه‌های مرزی ، گردشگری بـه ویـژه گردشگری شهری ، ماتریس ، ایجاد بازارچه‌های مرزی ، ارایه‌ی راهبردهای توسعه گردشگری شهر

ایجاد بازارچه های مرزی، علاوه بر آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ در نیل به توسعه در نواحی مرزی و گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی مردم در دو سوی مرزها، زمینه های توسعه ی انواع گردشگری بـه ویـژه گردشگری شهری را در پی خواهد داشت . هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش بازارچه ی مرزی شوشمی پاوه در گسترش گردشگری شهری است . شهرستان پاوه با توجه به قابلیت های طبیعی و فرهنگی، در جذب انـواع گردشگر به ویژه گردشگر شهری زمینه های رو به رشد فراوان دارد. از سویی وجود بازارچه ی مرزی پاوه ، تنـوع در عرضه ی اجناس ، علاقه ی ایرانیان به خرید و مسافرت با انگیزه ی خرید، از جملـه مهـم تـرین قابلیـت هـای بالقوه ی منطقه برای جذب گردشگر از نقاط مختلف کشور و نیـز توسـعه ی گردشـگری شـهری اسـت . روش تحقیق ، توصیفی-تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات ، میدانی و کتابخانـه ای اسـت . بـرای مشـارکتی کـردن برنامه ریزی با نظرخواهی از جامعه آماری متشکل از سه گروه مردم ، مسوولان و گردشگران ، تعداد ١٩٠ نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها و ارایه ی راهبردهای توسعه گردشگری شهر پاوه ، از نتایج ماتریس راهبردی کمی (QSPM) استفاده شده است . نتایج حاکی است از بین راهبردهای ارایـه شده بالاترین جذابیت مربوط به تقویت و افزایش روابط تجاری در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی و جلب مشارکت بخش های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر بـا نمـره ی ٦/٧٧٩ و پـایین تـرین جـذابیت مربوط به راهبرد تلاش برای ساماندهی زیرساخت های مورد نیاز در شهر با نمره ٤/٨٦٩ است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.