Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و معرفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 6 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : خودپنداره، دانشجویان، ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی، افسردگی، سلامت عمومی، اجتماعی، اضطراب، دانشجویان دانشگاه شیراز، پرسشنامه، مهندسی

این پژوهش به بررسی رابطه خودپنداره های علمی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی با سلامت عمومی و مولفه های آن (شامل سلامت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانشجویان دانشگاه شیراز پرداخته و تفاوت های جنسی در سلامت عمومی و مولفه های آن را مورد مطالعه قرار داده است. نمونه مورد مطالعه، شامل 182 دانشجو بود که به طور تصادفی از سه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان شناسی و مهندسی انتخاب شدند. ابعاد خودپنداره به وسیله پرسشنامه P.M.S.P.S و سلامت عمومی و مولفه های آن به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که از خودپنداره های مختلف فقط خودپنداره ارزشی دارای رابطه منفی و معناداری با افسردگی است. همچنین دانشجویانی که خودپنداره ارزشی بالاتری داشتند، از سلامت عمومی بیشتری نیز برخوردار بودند. عامل جنس با سلامت عمومی و مولفه های آن رابطه معناداری نشان نداد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که دانشجویان دانشکده مهندسی به لحاظ سلامت عمومی و ابعاد آن (به استثنای کارکرد اجتماعی)، بهترین وضعیت و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بیشترین مشکلات را دارند.

خلاصه ماشینی:

"سؤالات این تحقیق‌ عبارتند از: 1-آیا خودپنداره‌های علمی،اجتماعی،ورزشی و ارزشی به‌ طور معنادار قادر به پیش‌بینی سلامت عمومی دانشجویان و مؤلفه‌های آن(سلامت جسمانی،اضطراب،کارکرد اجتماعی و افسردگی)هستند؟ 2-آیا عامل جنس به طور معنادار قادر به پیش‌بینی‌ سلامت عمومی دانشجویان و مولفه‌های آن(سلامت‌ جسمانی،اضطراب،کارکرد اجتماعی و افسردگی) می‌باشد؟ 3-آیا به لحاظ سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن(سلامت‌ جسمانی،اضطراب،کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی و مهندسی تفاوت‌ معناداری وجود دارد؟ جدول 1-نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش‌بینی‌کنندهء سلامت عمومی و مؤلفه‌های آنروشنمونه نمونه این پژوهش،182 دانشجوی دانشگاه شیراز(102 دختر و 80 پسر)از سه دانشکده علوم تربیتی،روان‌شناسی و ادبیات و علوم انسانی و مهندسی بود. در بررسی رابطهء خودپندارهای علمی،اجتماعی،ورزشی، ارزشی و متغیر جنس با میزان افسردگی دانشجویان،نتایج تحلیل‌ رگرسیون بیانگر آن است که فقط خودپندارهء ارزشی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی افسردگی می‌باشد(01/0> P ،335/0- - B )؛بدین‌معنا که با افزایش نمرات خودپندارهء ارزشی،از جدول 3-تحلیل واریانس یک‌طرفه سلامت عمومی و مولفه‌های آن در دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی،علوم تربیتی‌ و روان‌شناسی و دانشکده مهندسی افسردگی دانشجویان کاسته می‌شود. علاوه بر این،در مورد سلامت عمومی دانشجویان نیز نتایج‌ پژوهش نشان داد که فقط خودپندارهء ارزشی قادر به پیش‌بینی‌ معنادار این متغیر است(03/0> P ،291/0- B ). در مورد سؤال سوم تحقیق،نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه‌ حاکی از آن است که در سلامت جسمانی(0008/0> P ، 37/7 F )،میزان اضطراب(003/0> P ،83/5 F )،افسردگی‌ (0007> P ،63/7 F )و سلامت عمومی P>006) ،133/5 F ) دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی،علوم تربیتی و روان‌شناسی و دانشکدهء مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.