Skip to main content
فهرست مقالات

دانش فراشناختی و حل مسأله ریاضی در دانش آموزان: نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 42 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : دانش فراشناختی، فراشناختی و حل مساله ریاضی، دانش فراشناختی و حل مساله، حل مساله ریاضی، دانش، حل مساله ریاضی تفاوت، حل مساله ریاضی تفاوت معنی‌داری، زمینه حل مساله ریاضی تفاوت، دانش‌آموزان، اطلاعات

هدف از این پژوهش، بررسی دانش فراشناختی و حل مساله ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی، با توجه به سطوح مختلف و جنسیت بوده است. دانش فراشناختی شامل آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود، هدف و ماهیت تکلیف و راهبردهای مورد نیاز برای کاربرد آنها در برخورد با تکالیف مختلف است. منظور از حل مساله ریاضی نیز حل مسایل غیرمعمول است؛ یعنی مسایلی که اطلاعات صورت مساله برای حل آن کفایت نمی کند و حل آن به فعالیت های ذهنی سطوح بالا نیازمند است. نمونه مورد مطالعه شامل 119 دانش آموز (60پسر و 59 دختر) کلاس دوم راهنمایی شهر شیراز بود. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه دانش فراشناختی، حل مساله ریاضی و معدل کل پایان سال دانش آموز جمع آوری شد و تحلیل نتایج نشان داد که دختران و پسران در استفاده از دانش فراشناختی و حل مساله ریاضی تفاوت معناداری ندارند، ولی هنگامی که تاثیر متغیرهای فوق با توجه به عملکرد تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج متفاوتی حاصل شد. مقایسه عملکرد تحصیلی گروه های قوی، متوسط و ضعیف در دانش فراشناختی و حل مساله ریاضی حاکی از تفاوت معنادار گروه های قوی و ضعیف بود. براساس این پژوهش، زمانی که جنسیت مورد توجه قرار می گیرد، میان گروه های مختلف تحصیلی با توجه به متغیرهای مورد مطالعه، تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده می شود.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل نتایج نشان داد که دختران و پسران در استفاده از دانش فراشناختی‌ و حل مساله ریاضی تفاوت معناداری ندارند،ولی هنگامی که تاثیر متغیرهای فوق با توجه‌ به عملکرد تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت،نتایج متفاوتی حاصل شد. از آنجا که عملکرد دانش‌آموزان در دانش فراشناختی و حل‌ مساله ریاضی،تحت تأثیر متغیرهایی از جمله جنس و سطح‌ عملکرد تحصیلی می‌باشد،لذا بررسی نقش هر کدام از این متغیرها از اهمیت خاصی برخوردار است؛زیرا با کسب اطلاعات کافی در این زمینه می‌توان برنامه‌های آموزشی مناسب طراحی کرد و زمینه‌ را برای افزایش عملکرد تحصیلی گروه‌های مختلف دانش‌آموزان‌ فراهم نمود. جدول 1-تحلیل واریانس دانش فراشناختی گروه‌های تحصیلی مختلف(قوی-متوسط-ضعیف) نتایج 1-نتایج پژوهش در رابطه با سؤال اول؛یعنی تفاوت دختران و پسران در زمینه فراشناخت نشان داد که: بین میانگین فراشناخت دختران و پسران تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 3-نتایج پژوهش در رابطه با سؤال سوم؛یعنی تفاوت دانش‌ آموزان با عملکرد تحصیلی مختلف،در استفاده از راهبردهای‌ فراشناختی نشان داد که: بین دانش فراشناختی سه گروه مختلف تحصیلی(قوی- متوسط-ضعیف)تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 4-نتایج پژوهش در رابطه با سؤال چهارم؛یعنی تفاوت دانش‌ آموزان با عملکرد تحصیلی مختلف در حل مساله ریاضی‌ نشان داد که: بین دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی مختلف،در حل مساله‌ ریاضی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. سؤال 2-آیا می‌دانید دانش‌آموزان دختر و پسر در زمینه حل‌ مساله ریاضی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران در زمینه‌ حل مساله ریاضی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد که با پژوهش‌ صمدی(1734)و لین و هید(1989)همسو بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.