Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین کاربرد ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 87 تا 96)

در محیط تجارت کنونی برای کسب مزیت رقابتی، باید از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت استفاده نمود. این انتظار وجود داردکه استفاده صحیح از رویه های مناسب حسابداری مدیریت، شرکت ها را حتی در شرایط وقوع رکودهای اقتصادی، درسطح قابل قبولی نگه دارد. وجود ابزارهای نوین حسابداری مدیریت، مدیران را در دستیابی بهتر به اهداف شرکت یاری می کند که در راس این اهداف، افزودن ثروت سهام داران وارزش شرکت است. دستیابی به اهداف مطرح شده را می توان ازطریق بازارهای سرمایه مورد سنجش قرار داد و این امر به وسیله تجزیه وتحلیل صورت های مالی و شاخص های مالی صورت می گیرد. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابزارهای نوین حسابداری مدیریت و معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی می باشد. در این مقاله از رگرسیون چندگانه استفاده شده است و داده های این تحقیق، از صورت های مالی و پرسشنامه 48 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آنها قبل از سال1387 می باشد و تا سال 1392 به طور مستمر به فعالیت خود ادامه داده اند، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اثر بکارگیری ابزار های نوین حسابداری مدیریت بر شاخص ارزش افزوده اقتصادی مثبت و برابر 263/0 است. از اینرو، می توان گفت بکارگیری ابزار های حسابدرای مبتنی بر ارزش توانسته باعث بهبود عملکرد شرکت از بعد شاخص ارزش افزوده اقتصادی شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.