Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری توام با تحلیل اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی (مطالعه موردی: زنبورداران مراتع الموت)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (30 صفحه - از 47 تا 76)

چکیده:

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت ٣ (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی ٤ (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال ٩١-١٣٩٠ بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله ١٠٨ زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ٥ انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت . نتایج تحلیل آماری نشان داد که ٤٣ درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از ٤٠ کلنی زنبور عسل میباشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت میکنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از ٥٠ سال ، سابقه ١٠ تا ٢٠ سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از ٥ تا ٣٠ درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش ، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش مییابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران ، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

خلاصه ماشینی:

نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از ٥ تا ٣٠ درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش ، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش مییابد. علاوه بر وجود مشکلاتی مانند بالابودن هزینه کوچ و انتقال کندوها به مناطق ییلاقی و مراتع خوش آب و هوا و مشکلات مربوط به بازاریابی محصولات (عسل و بچه کندو)، افزایش قیمت نهادهای شکر و موم پس از حذف یارانه پرداختی برای آنها توسط سازمان جهاد کشاورزی طی سال های اخیر معضلات فراوانی را برای زنبورداران این منطقه به وجود آورده است . به همین منظور، در این مطالعه تلاش میشود تا وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم بر میزان تولید عسل و بازده ناخالص زنبورداران منطقه الموت تحلیل و بررسی شود. 1- Judez 2- Common Market Organization 3- Fragoso et al 4- Common Agricultural Policy پیش بهار و خدابخشی(١٣٩٣) در تحقیقی به منظور بررسی اثرات حذف یارانه نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ورامین از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت و رهیافت حداکثر آنتروپی استفاده کردند. پس از واسنجی مدل PMP ارائه شده در بالا، اثرات افزایش قیمت نهاده های شکر و موم (که طی سال های اخیر تغییرات چشم گیری در صنعت زنبورداری داشته اند) تحت سناریوهای ٥، ١٠، ٢٠ و ٣٠ درصد بر میزان تولیدات گروه های بهره بردار(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) و بازده ناخالص آن ها بررسی و تحلیل شد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد زنبورداران ، اثرات تغییر قیمت نهاده ها ، توسعه زنبورداری ، مدل PMP ، مراتع الموت

کلید واژه های ماشینی:

زنبورداران ، زنبور ، اثرات افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ، عسل ، افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی شکر ، زنبور عسل ، بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت ، تولید ، بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری ، صنعت زنبورداری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.