Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش های ناکار آمد و راهبردهای کنترل فکر در بیماران وسواسی- اجباری غیر بالینی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 50 تا 56)

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش های ناکارآمد و راهبردهای کنترل فکر در افراد وسواسی- اجباری غیر بالینی، یعنی افرادی که اختلال وسواسی - اجباری دارند، ولی سابقه مراجعه به مراکز درمانی را ندارند، در مقایسه با افراد بهنجار انجام شده است. روش: در این مطالعه مقطعی تحلیلی، شرکت کنندگان پژوهش را 30 نفر از افراد دچار اختلال وسواسی - اجباری بر اساس ملاک های تشخیصی DSM-IV و 30 فرد بهنجار تشکیل دادند که با استفاده از مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) و پرسشنامه کنترل افکار (TCQ) آزموده شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که در تمامی زیر مقیاس های نگرش های ناکار آمد (به جز زیر مقیاس تاثیر گذاشتن) و نیز کل مقیاس، نمرات شرکت کنندگان وسواسی - اجباری غیر بالینی در سطوح اطمینان بالا، تفاوت پایایی با گروه کنترل دارد. به عبارت دیگر، افراد دارای اختلال وسواس نسبت به گروه کنترل نگرش های ناکارآمد بیشتری داشته اند. همچنین نتایج راهبردهای کنترل افکار نشان داد که افراد دارای اختلال وسواس در مقایسه با افراد بهنجار تنبیه، نگرانی، ارزیابی مجدد و کنترل اجتماعی را بیشتر به کار می برند. اما پرت کردن حواس بیشتر از جانب افراد سالم مورد استفاده قرار می گرفت. نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده آن است که افراد دچار اختلال وسواسی - اجباری غیر بالینی ممکن است در زمان رویارویی با وسواس های فکری و عملی از نگرش های ناکارآمد و راهبردهای غیر انطباقی فکر استفاده نمایند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.