Skip to main content
فهرست مقالات

گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی - رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 59 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : خشم، درمان، نوجوانان، گروه‌درمانی مدیریت خشم با رویکرد، مقیاس‌های نمره کلی خشم، مداخله، کنترل خشم، مقیاس، نمره، نمره کلی خشم و خشم

خلاصه ماشینی:

"(1)- instrumental anger (2)- reactive anger (3)- anger control (4)- total anger score (5)- paired t-test جدول 1-مقیاس‌های خشم در دو گروه(پیش و پس از مداخله) *سطح معنی‌داری برای مقایسهء گروه‌های مورد و شاهد **سطح معنی‌داری برای مقایسه پیش وپس از مداخله در داخل هرگروه جدول 2-تعداد شرکت‌کنندگان هرجلسه جدول 3-مقیاس‌های خشم در دو جنس(پیش و پس از مداخله) *سطح معنی‌داری برای مقایسه گروه‌های دختر و پسر **سطح معنی‌داری برای مقایسه پیش وپس از مداخله در داخل هرگروه بحث در مطالعه حاضر،در هرجلسه به طور متوسط 50 درصد افراد شرکت کردند که به معنی استقبال قابل‌توجه نوجوانان مورد بررسی در این تحقیق از چنین مداخلاتی می‌باشد. همچنین محتمل است که‌ اجرای این مطالعه برای نخستین‌بار،بدون استفاده از تجارب‌ مطالعات پیشین،در کاهش اثربخشی گروه‌درمانی مدیریت خشم‌ موثر باشد،لذا می‌توان امید داشت که مطالعات آتی،با استفاده از از حجم نمونه بالاتر،بهره‌گیری از تجارب مطالعه و انتخاب‌ جمعیت‌های دیگر نوجوانان امکان ثبت تغییرات معنی‌دار خشم را به دنبال گروه‌درمانی مدیریت خشم فراهم آورد،اگرچه یک‌ مطالعه دیگر نیز عدم بهبود مهارت کنترل خشم را در گروه‌های‌ خاصی از زندانیان گزارش کرده است(فوربس‌1،پراتسیناک‌2، فاگان‌3و اکس‌4،1992). به نظر می‌رسد که در کشورمان نیز همچون دیگر کشورهای‌ دنیا،مطالعات آتی می‌بایست با بهره‌گیری از حجم نمونه بیشتر و با در نظر گرفتن دوره پیگیری انجام شود و از آنجا که بسیاری از نوجوانان جامعه دچار افزایش خشم می‌باشند،مداخلات مشابه را نباید به جمعیت‌های خاص(همچون مراجعان به درمانگاه‌های‌ روانپزشکی کودکان دچار اختلالات رفتاری و هیجانی)محدود کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.