Skip to main content
فهرست مقالات

فراوانی افکار خودکشی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آبدانان استان ایلام

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 79 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آبدانان استان ، شهرستان آبدانان استان ایلام ، افکار خودکشی ، استان ایلام ، افکار خودکشی در دانش‌آموزان دبیرستانی ، فراوانی افکار خودکشی ، دانش‌آموزان ، اقدام به خودکشی ، روانپزشکی ، خودکشی در استان ایلام

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی افکار خودکشی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دبیرستان های شهرستان آبدانان استان ایلام می باشد. روش: این مطالعه مقطعی در سال 1383، با روش نمونه گیری چند مرحله ای 571 دانش آموز پایه اول تا سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرستان آبدانان را از نظر فراوانی افکار خودکشی مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی افکار خودکشی از پرسشنامه خودکشی بک و به منظور بررسی خصوصیات دموگرافیک متغیرهای مورد مطالعه (مانند سابقه اقدام به خودکشی، مصرف مواد مخدر و سیگار، فوت بستگان) از یک پرسشنامه دموگرافیک استفاده شد. یافته ها: فراوانی افکار خودکشی شدید 122 نفر (21.4%)، افکار خودکشی متوسط 109 نفر (19.2%) و فاقد افکار خودکشی 339 نفر (59.4%) بود. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب افکار خودکشی، به تفکیک متغیرهای جنس، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه اختلال روانپزشکی، مرگ یکی از بستگان نزدیک در سال گذشته، وجود بیماری جسمی، سابقه اقدام قبلی، جدایی والدین و مصرف مواد و سیگار، تفاوت آماری معنادار به دست داد. نتیجه گیری: شناسایی افکار خودکشی و عوامل موثر بر آن اولین قدم در مطالعات مداخله ای می باشد و به نظر می رسد مطالعات بعدی می بایست چگونگی طراحی یک مداخله مناسب را بررسی نمایند.

خلاصه ماشینی:

"روش:این مطالعه مقطعی‌ در سال 1383،با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای 571 دانش‌آموز پایه اول تا سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهرستان آبدانان را از نظر فراوانی افکار خودکشی مورد بررسی قرار داده‌ است. توزیع فراوانی افکار خودکشی در دانش‌آموزان دبیرستانی‌ شهرستان آبدانان به تفکیک سابقه اختلال روانپزشکی،مرگ یکی‌ از اعضای خانواده در سال اخیر،وجود بیماری جسمی،پایه‌ تحصیلی،جنس،مصرف سیگار و مواد مخدر،سابقه اقدام به‌ خودکشی و جدایی والدین در جدول 1 قابل مشاهده است که در تمام موارد آزمون آماری خی دو تفاوت معناداری را در توزیع فراوانی نشان می‌دهد. سؤال آخر پرسشنامه یک سؤال باز بود که طی آن از دانش‌آموزان خواسته شده بود که برای کاهش آمار خودکشی در استان ایلام راه حل پیشنهادی خود را ارائه دهند که 310 نفر (2/54%)به مسائل زیر اشاره کردند: 1-تحقیر نکردن فرزندان؛2-مقایسه نکردن فرزندان با دیگران؛3-درک مشکلات عاطفی فرزندان به وسیله والدین؛4- توجه به خواسته‌های به حق و مشروع آنها؛5-توجه به ویژگی‌های‌ مثبت آنها و نه صرفا انتقاد از آنها؛6-برخورد غیرخصمانه با فرزندان در صورت بروز خطا از سوی آنان. (1)- binary lgistic regression (2)- dummy coding جدول 2-متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون لجستیک *مواردی که در رگرسیون لجستیک معنی‌دار به دست آمدند؛به عنوان مثال،مقدار5/1- Exp(B) برای متغیر جنس،به این معنی است که پسران دانش‌آموز(کد یک)5/1 برابر بیشتر از دختران افکار خودکشی را گزارش کرده‌اند. مطالعه‌ای روی 156 پسر و 151 دختر 17-13 ساله نشان داد که در 49 درصد این آزمودنی‌ها افکار خودکشی وجود دارد که‌ مؤلف این مقاله اشاره می‌کند که هیچ مطالعه منتشر شده‌ای رابطه‌ اختصاصی میان EE و رفتارهای خودکشانه را بررسی نکرده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.