Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مسدودکننده های کانال های پتاسیم و کلسیم و باکلوفن بر اثر بخشی داروهای ضد افسردگی در مدل آزمون شنای اجباری

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (11 صفحه - از 1 تا 11)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،گیرنده گابا ،کانال پتاسیم ،کانال کلسیم ،آزمون شنای اجباری

کلید واژه های ماشینی : باکلوفن، افسردگی، کلسیم، فلوکستین، آزمون شنای اجباری، مدت‌زمان بی‌حرکتی ناشی از تجویز، کانال‌های پتاسیم، مسدودکننده کانال پتاسیم، داروهای ضد‌افسردگی، آمی‌تریپتیلین

هدف: با توجه به دخالت کانال های پتاسیم و کلسیم و همچنین گیرنده GABAB در بروز علایم افسردگی، در این مطالعه اثر گلیبن کلامید (مسدودکننده کانال پتاسیم)، آملودیپین (مسدود کننده کانال کلسیم) و باکلوفن (آگونیست گیرنده GABAB) بر اثر ضد افسردگی دو داروی آمی تریپتیلین و فلوکستین در آزمون شنای اجباری به عنوان مدل افسردگی مورد مطالعه قرار گرفت. روش: این مطالعه از نوع تجربی بود و آزمون شنای اجباری به عنوان مدل افسردگی به کار رفت، به این ترتیب که مدت زمان بی حرکتی به عنوان معیار افسردگی حیوان در نظر گرفته شد. اثر داروهای گلیبن کلامید، آملودیپین، باکلوفن و نیز دو داروی آمی تریپتیلین و فلوکستین به تنهایی در آزمون شنای اجباری سنجیده شد. سپس اثر داروهای گلیبن کلامید، آملودیپین و باکلوفن بر اثر ضد افسردگی دو داروی آمی تریپتیلین و فلوکستین بررسی گردید. یافته ها: نتایج بیانگر آن بود که دو داروی گلیبن کلامید و آملودیپین بر مدت زمان بی حرکتی حیوانات در آزمون شنای اجباری تاثیری ندارد و اثر ضد افسردگی آمی تریپتیلین و فلوکستین نیز تحت تاثیر آنها قرار نمی گیرد. در بخش دوم آزمایش ها، تجویز مقادیر زیاد باکلوفن موجب افزایش مدت زمان بی حرکتی گردید، در حالی که مقادیر کم آن تاثیر قابل توجهی نداشت. تجویز مقادیر مختلف باکلوفن همراه با آمی تریپتیلین، موجب افزایش اثر ضد افسردگی آمی تریپتیلین گردید، در حالی که تجویز همزمان با کلوفن و فلوکستین اثر ضد افسردگی فلوکستین را کاهش داد. نتیجه گیری: گیرنده های GABAB بر آثار ضد افسردگی داروهای فلوکستین و آمی تریپتیلین تاثیر دوگانه ای دارند.

خلاصه ماشینی:

"شکل 3-مدت زمان بی‌حرکتی ناشی از تجویز مقادیر مختلف آملودیپین با یا بدون فلوکستین؛هر ستون نمایانگر میانگین 15 آزمایش است؛5%> p * (اختلاف گروه دارو نسبت به گروه کنترل در نظر گرفته شد). مدت زمان بی‌حرکتی ناشی از تجویز مقادیر مختلف‌ گلیبین کلامید با یا بدون فلوکستین شکل 4 مدت زمان بی‌حرکتی مقادیر مختلف گلیبن کلامید (مسدودکننده کانال پتاسیم)(5/2,5 و 10 mg/kg )را با یا بدون‌ فلوکستین( mg/kg 5/2)در آزمون شنای اجباری نشان می‌دهد. شکل 7-مدت زمان بی‌حرکتی ناشی از تجویز مقادیر مختلف با کلوفن با یا بدون فلوکستین؛هر ستون نمایانگر میانگین 15 آزمایش است؛5%> p * (اختلاف گروه دارو نسبت به گروه کنترل در نظر گرفته شد). تزریق داخل صفاقی 4 میلی‌گرم باکلوفن‌ موجب بروز اثر بی‌حرکتی گردید[5%> p ,94/2-(56 و 3) F ] همچنین نتایج تجویز مقادیر مختلف باکلوفن همراه با فلوکستین‌ ( mg/kg 5/2)نشان می‌دهد که تجویز باکلوفن( mg/kg 1)همراه با فلوکستین موجب افزایش معنی‌دار مدت زمان بی‌حرکتی ناشی از فلوکستین‌می‌گردد5%> p ,18/2-(88 و 11) F ]. شکل 8-مدت زمان بی‌حرکتی ناشی از تجویز مقادیر مختلف باکلوفن با یا بدون فلوکستین؛هر ستون نمایانگر میانگین 15 آزمایش است؛5%> p * (اختلاف گروه دارو نسبت به گروه کنترل در نظر گرفته شد). شکل 9-مدت زمان بی‌حرکتی ناشی از تجویز مقادیر مختلف باکلوفن با یا بدون آمی‌تریپتیلین هر ستون نمایانگر میانگین 15 آزمایش است؛5%> p * (اختلاف گروه دارو نسبت به گروه کنترل در نظر گرفته شد). نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تجویز مقادیر مختلف گلبین کلامید تأثیری بر اثر ضد افسردگی داروهای‌ فلوکستین و آمی‌تریپتیلین نداشته است،لذا می‌توان نتیجه گرفت‌ که کانال‌های پتاسیم نقش چندان مهمی بر بروز اثرات‌ ضد افسردگی فلوکستین و آمی‌تریپتیلین ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.