Skip to main content
فهرست مقالات

کارکردهای شناختی، نوروپسیکولوژیک، و نورولوژیک بیماران وسواسی باو بدون علایم افسردگی در مقایسه با هم و با گروه بهنجار

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (15 صفحه - از 1 تا 15)

کلیدواژه ها :

وسواس ،نرم نشانه های عصبی ،کارکرد شناختی ،کارکرد نوروپسیکولوژیک

کلید واژه های ماشینی : وسواسی ، بیماران ، افسردگی ، نوروپسیکولوژیک ، OCD ، بیماران وسواسی ، آزمون ، آزمون ، بیمار وسواسی بدون علایم افسردگی ، کارکرد

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی کارکردهای شناختی و نوروپسیکولوژیک و نرم نشانه های عصبی در بیماران مبتلا به وسواس بود. روش: در این پژوهش که از نوع مقطعی - تحلیلی بود، 46 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری (OCD) (21 بیمار وسواسی توام با علایم افسردگی و 25 بیمار وسواسی بدون علایم افسردگی) و 25 فرد سالم که از نظر سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل و دامنه هوشی همتا گردیده بودند، انتخاب شدند. با استفاده از آزمون های بالینی وسواس و افسردگی (BDI-II، MOCI، CAC)، آزمون های نوروپسیکولوژیک (BD، WMS، TOH، WCST) و آزمون های نورولوژیک (EHI، NES) سه نوع ارزیابی به کار گرفته شد. یافته ها: تفاوت گروه OCD و گروه کنترل سالم در آزمون های بالینی وسواس و نوروپسیکولوژیک معنی دار بود، اما در مورد نرم نشانه های عصبی تفاوت معنی دار آماری میان این دو گروه به دست نیامد. هم چنین در تفکیک بیماران وسواسی به دو گروه افسرده و غیر افسرده، در مورد آزمون های نوروپسیکولوژیک (به جز WMS) و آزمون های نورولوژیک (به جز خرده مقیاس ادغام حسی) تفاوت معنی دار آماری به دست نیامد. نتیجه گیری: چنین می توان نتیجه گرفت که گروه OCD و گروه کنترل سالم از لحاظ مشخصات نوروپسیکولوژیک با هم تفاوت دارند و احتمالا مدارهای اوربیتوفرونتال در بروز، تداوم و / یا تشدید این علایم در OCD دخالت دارند. اما در تعامل وسواس و افسردگی تعیین ویژگی های فوق بر اساس آزمون های به کار رفته، دشوار و نیازمند روش های جامع تر و دقیق تری است.

خلاصه ماشینی:

"بیماران وسواسی با و بدون علایم افسردگی در مقایسه با هم و با گروه بهنجار یک سوم بیماران OCD وجود دارد،اما این کوند لوپز14و گفت برای تعیین اینکه آیا این نرم نشانه‌ها مختص OCD هستند یا OCD دارند،الگوهای مشابه این نقایص شناختی نیز گزارش شده‌ بیماران OCD و نیز بررسی ارتباط میان کارکردهای فوق در این آزمون در مورد بیماران وسواسی 75/15(انحراف معیار 63/5)و دو گروه بیماران وسواسی افسرده و غیرافسرده در مورد CAC ، جدول 4-میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون‌های وسواس و افسردگی،نوروپسیکولوژیک و نورولوژیک در دو گروه بیماران وسواسی افسرده و غیر افسرده‌ افسردگی در بیماران OCD تا 85% نیز حدس زده شده است(فوآ1 OCD با گروه کنترل سالم در عملکرد حل مساله و برنامه‌ریزی بود این خود نتیجهء افزایش نگهداری انجام یک برنامه در حافظه است. تفاوت بیماران OCD با گروه کنترل سالم در توانایی‌های‌ گرفته است و تفاوت بیماران OCD و گروه کنترل در طرح ما در آیا فقر عملکرد بیماران OCD در آزمون طراحی مکعب‌ها به علت‌ نشان می‌دهند که بخشی از اختلال حافظه در بیماران OCD ممکن‌ بیماران OCD ،گروه بیمار این مطالعه دربرگیرندهء آن بیمارانی باشد نیز بین بیماران OCD و افراد کنترل سالم تفاوتی یافت نشد این ظرفیت را دارند که میان بیماران OCD و گروه کنترل سالم‌ تمایز قابل شوند،اما در این مطالعه در مورد بیماران OCD با و نباشند،تحقیقات بیشتر در زمینهء این علایم در بیماران OCD می‌تواند تابعی از شدت علایم وسواس و افسردگی در این بیماران‌ نتیجه کلی این که گروه OCD از لحاظ مشخصات‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.