Skip to main content
فهرست مقالات

تقابل واژه های «آسیب شناسی روانی» و «درمان» در لغت نامه های زبان فارسی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 35 تا 41)

کلیدواژه ها :

درمان ،واژه ،آسیب شناسی روانی ،لغت نامه

کلید واژه های ماشینی : درمان، روانی، فارسی، آسیب‌شناسی روانی، لغت‌نامه، آسیب‌شناسی روانی و درمان، فرهنگ، خوشایند، عمید، روانشناسی

هدف: این تحقیق در پی آن بود تا واژه های آسیب شناسی روانی و درمان را در فرهنگ های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و معاصر ]فارسی امروز[) و نسبت های خوشایندی/ناخوشایندی‌، جسمی/غیر جسمی و رایج/غیر رایج آنها را تعیین کند. روش: نمونه مورد مطالعه این پژوهش کیفی، کلیه ورودی های درج شده در فرهنگ های سه گانه بود. با توجه به اهداف پژوهش، نظر تخصصی سه روانشناس مستقل و یک زبان شناس، به عنوان معیار سنجش و ارزیابی واژه ها و لغات به کار گرفته شد تا ویژگی های کیفی و توصیفی واژه ها و لغات استخراج شود. یافته ها: عناصر روانشناختی مورد نظر این مطالعه (آسیب شناسی روانی و درمان) از یکدیگر متفاوت اند و در تقابل با یکدیگر قرار دارند. نتیجه گیری: یافته ها با توجه به نظریه های روانشناختی و از نگاه فرهنگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی:

"هدف:این تحقیق در پی آن بود تا واژه‌های آسیب‌شناسی روانی و درمان را در فرهنگ‌های‌ مورد مطالعه این پژوهش کیفی،کلیه ورودی‌های درج شده در فرهنگ‌های سه‌گانه بود. یافته‌ها:عناصر روانشناختی مورد نظر این مطالعه(آسیب‌شناسی روانی‌ جدول 1-فراوانی واژه‌های مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و درمان و نسبت‌ جدول 2-فراوانی واژه‌های رایج مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و درمان در بودن واژه‌های این تحقیق است و نیز برای کاوش بیشتر در باره‌ شکل 1-درصد واژه‌های خوشایند و ناخوشایند مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و شکل 2-درصد واژه‌های جسمی و غیرجسمی مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و شکل 3-درصد واژه‌های رایج و غیررایج مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و شکل 4-درصد واژه‌های خوشایند و ناخوشایند رایج مرتبط با دو لغت‌نامه معین و عمید و بیش از 90 درصد این نوع واژه‌های در فراوانی واژه‌های رایج خوشایند مرتبط با آسیب‌شناسی روانی کمتر درمان به طور معنی‌داری بیشتر از واژه‌های ناخوشایند است. شکل 5-درصد واژه‌های جسمی و غیرجسمی رایج مرتبط با آسیب‌شناسی‌ روانی و درمان در فرهنگ‌های سه‌گانه یافته‌های بازنمایی شده در شکل 5 نشان می‌دهد که 10 تا 20 واژه‌های خوشایند مرتبط با آسیب‌شناسی روانی و نیز درمان در سه‌ عمید،و بیش از 90 درصد این گونه واژه‌ها در لغت‌نامه معاصر همچنین یافته‌ها گویای این نکته است که واژه‌های ناخوشایند مرتبط با آسیب‌شناسی روانی در دو لغت‌نامه معین و معاصر به‌طور این الگو در مورد واژه‌های مرتبط با درمان وارونه است. مرتبط با درمان به‌طور معنی‌داری بیشتر از واژه‌های ناخوشایند هماهنگ گویای این است که بیشتر واژه‌های مرتبط با مانند زبان‌شناسی رایج است و محققان این رشته‌ها با آن سر و کار"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.