Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه الگوی همبودی اختلال وسواسی- اجباری در کودکان و بزرگسالان مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 43 تا 50)

کلیدواژه ها :

اختلال دوقطبی ،همبودی ،اختلال وسواسی - اجباری

کلید واژه های ماشینی : اختلال دوقطبی، همبودی اختلال وسواسی، وسواسی، مقایسه الگوی همبودی اختلال وسواسی، بزرگسالان، اجباری، همبودی، کودکان و نوجوانان، میزان همبودی اختلال وسواس، هدف مقایسه همبودی اختلال وسواسی

هدف: این مطالعه با هدف مقایسه همبودی اختلال وسواسی - اجباری در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک صورت گرفت. روش: در این پژوهش تعداد 100 نفر (50 نفر کودک و نوجوان، 50 نفر بزرگسال) مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و بستری در بیمارستان به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. تشخیص اختلال دوقطبی بر پایه پرسشنامه های K-SADS (اطفال) و SCID (بزرگسالان) در نظر گرفته شد. همبودی و فنومنولوژی اختلال وسواسی - اجباری به صورت مادام العمر و با استفاده از چک لیست DSM-IV و پرسشنامه های ییل - براون کودکان و بزرگسالان ارزیابی گردید. یافته ها: میزان همبودی اختلال وسواس - اجبار در کودکان و نوجوانان 52% و در بزرگسالان 28% بود و اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت. مقایسه فنومنولوژی وسواس - اجبار در دو گروه نشان داد تنها در گروه وسواس های مذهبی، جنسی، پرخاشگری و سوماتیک و اجبارهای چک کردن تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد (22% کودکان در مقابل 6% بزرگسالان). نتیجه گیری: میزان بالای همبودی اختلال وسواسی - اجباری در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I خصوصا کودکان و نوجوانان در تایید مطالعات پیشین است. میزان بالاتر اختلال وسواسی - اجباری در گروه کودکان و نوجوانان می تواند مطرح کننده زیر گروه بالینی خاصی از اختلال دوقطبی باشد که نیازمند برنامه درمانی متفاوتی است.

خلاصه ماشینی:

"مقایسه الگوی همبودی اختلال وسواسی-اجباری در کودکان و بزرگسالان‌ هدف:این مطالعه با هدف مقایسه همبودی اختلال وسواسی-اجباری در کودکان و نوجوانان‌ و بزرگسالان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک صورت گرفت. میزان همبودی اختلال وسواس-اجبار در کودکان و نوجوانان 52% و در بزرگسالان 28% بود چک کردن تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود دارد(22% کودکان در مقابل 6% بزرگسالان). نتیجه‌گیری:میزان بالای همبودی اختلال وسواسی-اجباری در بیماران مبتلا به اختلال‌ دوقطبی نوع I خصوصا کودکان و نوجوانان در تأیید مطالعات پیشین است. وسواسی-اجباری در گروه کودکان و نوجوانان می‌تواند مطرح‌کننده زیرگروه بالینی خاصی از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی یک قاعده است نه‌ OCD را در بین بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نشان داده‌اند؛ مطالعات خانوادگی نیز ارتباط بین اختلال دوقطبی و OCD را در کودکان و نوجوانان نیز اختلال دوقطبی مانند اختلال‌ در کودکان و بزرگسالان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک صورت‌ مثبت OCD بین گروه مبتلا به همبودی اختلال دوقطبی نوع یک و (3)- Chambless دوقطبی نوع یک با همبودی اختلال وسواس-اجبار و فنومنولوژی‌ نتایج این پژوهش نشان داد که میزان همبودی OCD در گروه‌ در زمینه همبودی OCD و اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان‌ همبودی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی در قیاس‌ شروع پایین‌تر اختلال دوقطبی در این بیماران اشاره شده است‌ همبودی OCD با اختلال دوقطبی در دو گروه نشان نداد که‌ این میان 5/24% بیماران همبودی با اختلال دوقطبی داشتند که‌ نشان داده شده است که بیماران دچار اختلال دوقطبی و OCD بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و به‌ویژه در کودکان و نوجوانان‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.