Skip to main content
فهرست مقالات

شیوع عوامل استرس زا و علایم روانپزشکی در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ابوذر تهران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 47 تا 53)

کلیدواژه ها :

علایم روانپزشکی ،عوامل استرس زا ،پایگاه تحقیقات جمعیتی

کلید واژه های ماشینی : استرس، پزشکی، رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی، جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحقیقات جمعیت دانشگاه علوم پزشکی، استرس‌زا، پوشش مرکز بهداشتی‌درمانی ابوذر تهران، پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه علوم، جمعیت، روانی

هدف: هدف از این بررسی شناسایی و رتبه بندی رویدادهای استرس زای زندگی و نیز شیوع علایم روانپزشکی در جمعیت ساکن در محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تهران (منطقه ابوذر) بود. روش: افراد 65-18 ساله ساکن در محدوده پایگاه فوق به صورت نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از SCL-90-R جهت تعیین علایم روانپزشکی و پرسشنامه رویدادهای زندگی پیکل. یافته ها: در این پژوهش در مجموع تعداد 2158 نفر از افراد 65-18 سال ساکن در محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شش ماه قبل از مطالعه هر فرد به طور متوسط 4.2 رویداد استرس زا را تجربه کرده و شایع ترین عوامل استرس زا به مسایل مالی (55.3%) مربوط می شد. همچنین شدیدترین رویدادهای استرس زا مربوط به مسایل خانوادگی نظیر مرگ همسر بود. آنالیز چند متغیری نشان داد که عواملی نظیر جنس مونث، سابقه بیماری روانی و شدت عوامل استرس زا از نظر آماری ارتباط معنی داری با شدت علایم روانپزشکی دارد. نتیجه گیری: با توجه به مسایل روانشناختی جمعیت مورد مطالعه، ضرورت طراحی مطالعات مداخله ای جامعه نگر به منظور کاهش بار استرس مردم منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی احساس می شود.

خلاصه ماشینی:

"شیوع عوامل استرس‌زا و علایم روانپزشکی‌ در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ابوذر تهران هدف:هدف این بررسی شناسایی و رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی و نیز شروع‌ علایم روانپزشکی در جمعیت ساکن در محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی‌ تهران(منطق 17 شهرداری،مرکز بهداشتی درمانی ابوذر)بود. هدف از این مطالعه،شناسایی و رتبه‌بندی رویدادهای‌ استرس‌زای زندگی و بررسی شیوع علایم روانپزشکی در جمعیت‌ تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ابوذر مرکز بهداشت جنوب‌ تهران(پایگاه تحقیقات جمعیتی)بود تا بر اساس آن بتوان با ارائه‌ راهکارهای مداخله‌ای نسبت به تعدیل استرس و ارتقای سلامت‌ روان مردم منطقه اقدام نمود. در جدول 5 رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زا بر اساس میزان‌ همبستگی با نمره GSI برای 10 رویداد اول دارای بیشترین‌ همبستگی آمده است که نشان می‌دهد خیانت همسر دارای بیشترین‌ همبستگی با نمره شاخص کلی علایم روانپزشکی می‌باشد. بحث این پژوهش که با این گستردگی برای اولین بار در کشور انجام‌ شده،نشان داد که نسبت قابل توجهی از جمعیت تحت پوشش‌ پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران عوامل‌ استرس‌زای مختلفی را در شش ماهه قبل از مطالعه تجربه کرده‌اند: 4/91%افراد حداقل یک عامل استرس‌زا و هر فرد به طور متوسط 2/4 رویداد استرس‌زا را در این مدت تجربه کرده بودند. در مطالعه حاضر نیز نشان داده شد ه رویدادهای استرس‌زا با علایم روانپزشکی ارتباط معنی‌داری دارد و این ارتباط حتی با در نظر گرفتن متغیرهای مخدوش کننده در آنالیز چند متغیری‌ همچنان باقی است. در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت قابل توجهی‌ از جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران،میزان زیادی از رویدادهای استرس‌زا را در شش ماه‌ قبل از مطالعه تجربه کرده،میزان نسبتا زیادی از علایم روانپزشکی‌ را دارا بودند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.