Skip to main content
فهرست مقالات

شهروندان کوچک/ فلسفه برای کوکان، شهروندی و دموکراسی

نویسنده:

(2 صفحه - از 14 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"الش P4C و حقوق و آزادی‌های فردی کودکان در این صورت باید پرسید که آیا بهتر نبود آموزشفلسفه برای بزرگسالان در نظر گرفته می‌شد؟گرچهآموزش فلسفه برای همگان لازم است،اما برای کودکانضروری‌تر به نظر می‌رسد،چه نمی‌توان تا سن 18 سالگیکودکان را در محیطی غیردموکراتیک،بدون گفتگو،بدونانتخاب،داوری و عقل‌ورزی،پرورش داد آنگاه به یکباره از آنها انتظار داشت که شهروندانی در خدمت جامعهدموکراتیک باشند. این برنامهبا توجه به آرمانهای بلند و اهداف تربیت در یک جامعهآزاد که ارزشهای سیاسی و اجتماعی آن شفاف است،در جایگاهی روشن قرار می‌گیرد اصول پشتیبانی اینبرنامه،یعنی گسترش و پرورش تفکر دانش‌آموزان،رتمام فعالیت‌های مدرسه و کارکنان آن نفوذ می‌کند و قصددارد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را در تمام دروسمتأثر سازد. برنامه آموزش فلسفه به کودکان از طریق اجتماعپژوهشی کلاس درس به کودکان کمک می‌کند تاگفتگو را تمرین کنند،بر روی ایده‌های جمعی و گروهیتمرکز کنند،به نظرات یکدیگر گوش کنند،به یکدیگراحترام بگذارند و قدرت تصمیم‌گیری و داوری در موردشقوق مختلف را در خود تقویت کنند. نظام تعلیم و تربیت اسلامی تا قبل از ورود نظریه‌هایتعلیم و تربیت متجددانه به دنیای اسلام همواره بهواسطۀ ارتباطش با عالم قدس و کمال مطلق،چنانکهدر هر سنت دینی‌ای یافت می‌شود به هر دو این ساحت‌هاالتفات داشته است و هدف از تعلیم و تربیت تنها آموزشفکر و نظر نبوده و فرد در کل وجود خویش پرورش پیدامی‌کرده است چنانکه معلم نیز فقط ناقل دانش و معرفتنبوده بلکه مربی جان و شخصیت انسان‌ها شمردهمی‌شده است،لذا در نظام آموزش اسلام هرگز پرورشفکر و ذهن از تربیت جان در کل وجود فرد جدا نگردیدهو بر انتقال یا اکتساب علم بدون کسب صفات اخلاقی وسجایای معنوی صحه گذاشته نشده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.