Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت اطلاع جوئی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی درباره اطلاعات سلامت(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

نویسنده:

(23 صفحه - از 36 تا 58)

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت اطلاع جوئی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی درباره اطلاعات سلامت است. روش: پژوهش از نوع توصیفی وتحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین 119 نفر از کتابداران توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: رایج ترین راه کسب اطلاعات سلامت کتابداران، جستجو در اینترنت با میانگین09/4 است. بیشترین نقش کتابدار در تامین اطلاعات سلامت، راهنمایی به منابع مختلف دسترسی به اطلاعات سلامتدرکتابخانه با میانگین32/3 و بیشترین کمک کتابداران برای جستجوی اطلاعاتسلامت توسط اعضاء((ارائه پاسخ از روشهای مختلف به سوالهای مراجعه کنندگان)) با میانگین41/3 است. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با جنس و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با سن تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با سن تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: این مطالعه به خاطر اینکه کتابداران می توانند در ارائه خدمات اطلاعات سلامتیبه مراجعان و در کل جامعه نقش بسزایی داشته باشند، مفید است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.