Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه

نویسنده:

(17 صفحه - از 139 تا 155)

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی بین جامعه ای مشتمل بر 80 نفر از کارکنان انجام شده است. ابزارپژوهش، پرسشنامه ای بر اساس هفت مهارت کارل آلبرخت است. کارل آلبرخت برای هوش سازمانی مدلی با هفت بعد ارائه می کند: چشم اندازاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد وتوافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین 26/3 از میانگین نظری 3 یعنی از حد متوسط بالاتر است. بالاترین میانگین بدست آمده، مربوط به مولفه سرنوشت مشترک با میانگین 54/3 و کمترین میانگین مربوط به مولفه های میل به تغییر و فشار عملکرد با میانگین 10/3 است. باتوجه به این که میانگین هوش سازمانی ومولفه های آن بالاتر از میانگین نظری و در سطح معنی داری کمتر از 05/0 می باشد، بنابراین، وضعیت هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، وضعیت مطلوب و مناسبی دارد. نتیجه گیری: بررسی وضعیت و سنجش هوش سازمانی و ارتقاء آن، در بهبود خدمات کتابخانه ها تاثیر بسزایی دارد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.