Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل محتوای مقالات فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1385 – 1394)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 29 تا 38)

کلیدواژه ها :

تحلیل محتوا ،نشریات ،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

کلید واژه های ماشینی : تحلیل محتوای مقالات فصلنامه اخلاق ، اخلاق ، مقالات فصلنامه اخلاق در علوم ، اطلاعات ، علوم و فناوری ، پژوهش ، مقالات منتشر‌شده در فصلنامه اخلاق ، مشارکت ، دانشگاه تهران بیشترین تعداد مقالات ، زنان

زمینه: نشریات در تولید علم و انتشار دانش نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین، ضرورت دارد از آنها ارزیابی هایی مانند تحلیل محتوا انجام شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1385-1394) می باشد.روش: این پژوهش توصیفی، به تحلیل محتوای317 مقاله منتشر شده در 37 شماره (تمام شماره ها از زمان نشر تا کنون) از فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری بین سال های 1385-1394 پرداخته است. داده ها با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی مانند دسته بندی داده ها بر حسب توزیع فراوانی، درصد فراوانی، و رسم جدول ها و نمودار استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان می دهند از 709 نویسنده در317 مقاله مورد بررسی (82/68%) مرد بوده اند. بیشتر مقالات (15/41%)حاصل کار دو نفری بود. بیشترین افراد 84/50% مدرک دکتری با وابستگی به دانشگاه تهران می باشند. بیشترین مقالات (185 مقاله )به لحاظ روش پژوهش پیمایشی، و بیشترین گرایش موضوعی اخلاق حرفه ای (42 عنوان) بود. نتیجه گیری: با توجه به مشارکت محدود زنان، استفاده از روشهایی جهت ترغیب مولفان به ویژه زنان به ارائه مقالات درموضوعاتی در محدوده اخلاق در علوم و فناوری که کمتر به آنها پرداخته شده یا مورد غفلت واقع شده اند از مواردی است که لازم است دربرنامه ریزی ها مورد توجه مسئولان فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری قرار بگیرد.

خلاصه ماشینی:

"مؤلفان در پژوهش دیگری با عنوان تحلیل توصیفی مقاله‌های نشریات علمی-پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال‌های 1384-1388 دریافتند که گرایش فیزیولوژی ورزشی بیشترین موضوع مورد استفاده در این مقالات را به خود اختصاص داده است. محققان در تحقیق دیگری با عنوان تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی در یک پژوهش پیمایشی با به کارگیری ابزار مشاهده اسنادی پی بردند بین مشارکت مردان نسبت به زنان در این نشریه تفاوت معناداری وجود دارد. محققان در تحقیقی با عنوان تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی هرمزگان 1389- 1385در یک پژوهش پیمایشی با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی و مطالعه مقالات دریافتند که در مورد میزان مشارکت نویسندگان اغلب مقالات حاصل مشارکت گروهی است. پژوهشگران خارجی به منظور تحلیل محتوایی و استنادی مقالات منتشر شده در دو مجله زبان‌شناسی و زبان‌شناسی کاربردی بین سال‌های 2002 تا 2010 در یک پژوهش پیمایشی با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی و مطالعه مقالات دریافتند در بین منابع اطلاعاتی، بیشترین درصد استناد به کتاب‌ها و تک‌نگاشت‌ها و سپس به مقالات مجلات بوده است. در بررسی جنسیت نویسندگان این نتیجه حاصل گردید که از 317 مقاله منتشر شده در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 82/68%مردان و تنها 17/31% از زنان در تولید مقالات سهم داشته‌اند. در زمینه مشارکت نهادهای علمی در تولید مقالات، نتایج نشان داد دانشگاه تهران بیشترین تعداد مقالات منتشرشده را به خود اختصاص داده است و دانشگاههای علامه طباطبایی، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.