Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل ارزیابی ملاحظه‌های اخلاق کسب‌وکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 63 تا 74)

کلیدواژه ها :

اخلاق ،کسب‌وکار ،سنجش اخلاق کسب‌وکار

کلید واژه های ماشینی : اخلاق ، اخلاق کسب‌وکار ، کارکنان ، مدل ، مدل ارزیابی ملاحظه‌های اخلاق کسب‌وکار ، ابعاد و شاخص‌های اخلاق کسب‌وکار ، مدل شاخص‌های سنجش اخلاق کسب‌وکار ، شاخص‌های سنجش اخلاق کسب‌وکار ، اخلاق کسب ، سنجش اخلاق

زمینه: امروزه توسعه تجارت جهانی، فرهنگ های مختلف و سیستم های اجتماعی و اقتصادی متنوع را در تعامل با یکدیگر قرار داده است. در چنین محیطی، اهمیت ملاحظات اخلاقی بیش از پیش نمایان می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و شاخص های مورد ارزیابی ملاحظات اخلاقی در کسب وکار و اولویت بندی این ابعاد و شاخص ها می باشد.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه آماری این تحقیق خبرگان بیمارستان های استان خراسان رضوی می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد. و در گام بعد، با استفاده از یک متدلوژی تحلیل نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص های اخلاق کسب وکار تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه تحقیق حاضر از تکنیک دیمتل(DEMATEL) جهت تعیین و بررسی نحوه اولویت بندی شاخص های اخلاق کسب وکار استفاده گردیده است.یافته ها: با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان 27 عامل موثر شناسایی شده است. سپس این عوامل در 6 بعد اصلی طبقه بندی گردید. در گام بعد روابط بین ابعاد و شاخص های اخلاق کسب و کار تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. اولویت بندی ابعاد و شاخص های اخلاق کسب و کار در بیمارستان های استان خراسان رضوی حاصل شده که بر این اساس در میان ابعاد، رهبری اخلاق مدار با اهمیت ترین بعد و اصول اخلاقی به عنوان کم اهمیت ترین بعد می باشد؛ همچنین در میان شاخص ها، شاخص مسئولیت پذیری از بهترین وضعیت برخوردار بوده و داشتن فناوری و تجهیزات جدید و عدم فرسودگی آن ها ضعیف ترین عامل در این مرکز می باشد.نتیجه گیری: اولویت بندی ابعاد و شاخص های اخلاق کسب وکار در پژوهش حاضر با مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها می تواند به عنوان الگویی مناسب برای سیاست گذاری و تدوین استراتژی در سطح کلان و همچنین در سطح خرد استفاده گردد.

خلاصه ماشینی:

"(3) در تحقیقی مؤلفه‌های اصلی اخلاق کسب‌وکار شامل شاخصه‌های: استخدام کارکنان اخلاقی، اصول اخلاقی، تصمیم‌سازی اخلاقی، تربیت اخلاقی، توجه به تنوع و نیازهای کارکنان، سیستم گزارش مسائل اخلاق کسب‌وکار، رهبری اخلاق‌مدار، اهداف کار، ارزیابی عملکرد، توانمندسازی کارکنان اخلاقی، مدیریت محیط زیست و مسئولیت اجتماعی سازمان3 معرفی شده است. بر اساس نتایج تکنیک دیمتل و مقادیرD+R برای هریک از ابعاد، رهبری اخلاق مدار با اهمیت‌ترین بعد می‌باشد و دیگر ابعاد به‌ترتیب اولویت عبارتند از: تصمیم‌سازی اخلاقی، مسئولیت اجتماعی سازمان، سیستم منابع مالی، اخلاق و فناوری، اصول اخلاقی. همچنین بر اساس نتایج تکنیک دیمتل و مقادیر D+R برای هر یک از شاخص‌ها، شاخص مسئولیت‌پذیری با اهمیت‌ترین شاخص می‌باشد و دیگر شاخص‌ها به‌ترتیب اولویت عبارتند از: الگو بودن رهبری اخلاق‌مدار، توجه به نیازها و شرایط نیروی کار در کلیه شرایط کاری، صداقت، شاخص‌های صحیح و دقیق ارزیابی عملکرد، توجه سازمان در جهت دستیابی به یک منفعت اجتماعی، تشویق کارکنان اخلاق‌مدار، جهت دادن عمل اخلاقی به‌عنوان وجدان آن سازمان، استخدام کارکنان اخلاق‌مدار، عدالت، استفاده از روش‌های جامع در ارزیابی عملکرد کارکنان، پذیرش اشتباه و مقصر ندانستن دیگران، دوره‌های آموزش استخدام کارکنان، آموزش تصمیم‌سازی اخلاقی در سازمان، وفای به عهد، توانایی تصمیم‌گیری هنگام بر خورد با دوراهی‌های اخلاقی، توجه به اصول اخلاقی هنگام تصمیمات، حفظ حریم خصوصی، احترام، رازداری، نقش دولت برای ایجاد تعادل بین منافع خصوصی سازمانها در مقابل منافع عمومی جامعه، تنبیه کارکنان غیر اخلاق‌مدار، داشتن استقلال حرفه‌ای در تصمیمات، توجه به محیط زیست در فعالیت‌ها، رعایت اخلاق در شبکه‌های الکترونیکی، تطابق رشد فناوری اطلاعات با اخلاق، داشتن فناوری و تجهیزات جدید و عدم فرسودگی آنها."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.