Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جنبش شیخ حسین خان چاه کوتاهی و تاثیر بر راه آهن بوشهر-دالکی

نویسنده:

(24 صفحه - از 154 تا 177)

کلید واژه های ماشینی : جنبش شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی ، شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی ، جنبش شیخ حسین خان چاه ، شیخ حسین خان چاه ، بوشهر ، بررسی جنبش شیخ حسین خان ، شیخ حسین چاه‌کوتاهی ، شیخ حسین چاه ، جنبش مقاومت شیخ حسین چاه‌کوتاهی ، جنبش مقاومت شیخ حسین چاه

خلاصه ماشینی:

"20تحریک انگلیسیها برای احداث خطآهن بوشهر-برازجان(دالکی)که مقاصد استعماری خود را دنبال می‌کردند از یک طرف و همکاری نیروهای وابسته به انگلیس در حاکمیت ایران از دیگر سو،و نیز عواید مالی حاصل از اجرای این پروژه سبب شد که داگلاس‌ مانعی در ایجاد خطآهن نبیند. شیخ حسین چاه کوتاهی در این موقع‌ به تنگ زرد،از مناطق خون،آمد و مردم را به استقامت و فداکاری ترغیب و تشویق کرد و به آنها فهماند که زائر عبد الله خان خورموجی از سوی انگلیسیها تحریک شده است. از آنجا که سه نفر از سرسپردگان انگلیسی جای سه رهبر این جنبش یعنی زائر خضر خان و غضنفر السلطنه و شیخ‌ حسین چاه کوتاهی را گرفته،بر مناطق تحت تصرف آنها حکم می‌راندند و آلت اجرای مقاصد انگلیس شده بودند باید یکی از علل اصلی شکست این جنبش را خیانت نیروهای محلی‌ سرسپرده به انگلیس دانست که با راهنمایی آنها مقر انبار و ملزومات جبش نابود و راه اجرای‌ مقاصد و نیات انگلیسیها هموار شد. 30 بدین ترتیب راه‌آهن بوشهر به برازجان علی رغم مقاومت مردمی به رهبری شیخ حسین چاه‌ کوتاهی احداث و با نیروی نظامی انگلیس برای حمایت از نیروهای انگلیسی در شیراز و اجرای‌ مقاصد استعمارگرانه آنها حفاظت می‌شد. شکست نیروهای عشایری در شیراز و روی کار آمدن‌ سردار احتشام ضیغم الدوله به عنوان ایلخانی توسط انگلیسیها31،هرگونه امید همکاری از سوی عشایر هم‌جوار از شیخ حسین چاه کوتاهی سلب شد و با رسیدن قوای کمکی بوشهر به‌ فرماندهی داگلاس به نیروهای سرپرسی سایکس که در شیراز به جنگ با عشایر مشغول بودند، بار دیگر انگلیسیها توانستند به نیات استعماری خود برسند."

صفحه: از 154 تا 177