Skip to main content
فهرست مقالات

بود و نمود انقلاب اسلامی در کشورهای مسلمان

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : اسلامی، انقلاب اسلامی، سیاسی، الجزایر، حزب، پاکستان، ایران، عراق، افغانستان، پیروزی انقلاب اسلامی

خلاصه ماشینی:

"برای نمونه اخوان المسلمین در مصر که نزدیک به 75 سال از تأسیس آن می‌گذرد و تلاشها و فعالیتهایش محدود به انتشار چندنشریه و بعضی امور خیریه بود،اما پیروزی انقلاب اسلامی‌ روح تازه‌ای در آن دمید و توانست به فعالیت خود در زمینه‌های مختلف ادامه دهد و حتی با شرکت در انتخابات آن‌کشور،کرسیهایی را در مجلس به دست آورد. مفهوم به دست‌گیری‌ حکومت در سودان توسط حزب دکتر حسن ترابی‌ یا حزب الامة صادق المهدی چیست؟البته باید این‌حقیقت را اذعان کرد که بعضی از کشورهای‌ اسلامی برای جلوگیری از حدوث انقلاب و زیرو رو شدن حکومتشان،راه ورود مخالفان را به‌ مجلس یا دولت باز کردند؛اگرچه فعالیتهای‌ سیاسی از این‌دست در جهان اسلام سابقه داشت. افغانستان از معدود کشورهایی بود که پس از انقلاب اسلامی حرکتهای جهادی به خود دید و همین امر نیروی تازه‌ای به آنها برای مبارزه با اشغالگران شوروی داد؟ بعضی از حرکتهای جهادی در افغانستان قبلا به شکل احزاب سیاسی،فعالیت می‌کردند،ولی بعدا عمدتا از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفتند؛هرچند که اغلب آنها سنی‌مذهب بودند اما در حرکت سیاسی و جهادی از ایران متأثر شدند. برای مثال بنی‌صدر در نشریه انقلاب اسلامی در تبعید خود مقالات مسلسلی در موضوع ولایت‌فقیه می‌نوشت که‌ در رد این‌اصل علیه حضرت امام بود و من آنها را برای شخص امام می‌فرستادم،بعد در سفری به ایران هنگام دیدار با یکی از اعضای دفتر امام،از ایشان شنیدم که گفت این‌نشریات را برای امام نفرستید،امام ناراحت می‌شوند!بعد که خدمت امام رسیدم،موضوع را مطرح کردم‌ و گفتم من جهت اطلاع حضرتعالی این‌کار را می‌کنم."

صفحه: از 60 تا 77