Skip to main content
فهرست مقالات

گوادلوپ

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : گوادلوپ، شاه، دی، امریکا، ایران، محمد رضا پهلوی، سران چهار کشور، سیاسی، نشست گوادلوپ، اطلاعات

خلاصه ماشینی:

"«منابع آگاه گفتند در میان مطالبی که در کنفرانس سران مورد بحث قرار گرفت،این‌مسائل از همه مهم‌تر بود:کودتای افغانستان و یمن جنوبی به نفع هوادارن‌ مسکو،شوروی را در وضعی قرار داده که در ایران،بتواند اعمال‌نفوذ کند؛ایران بدون شاه ناآرام و بی‌ثبات خواهد بود؛دست کشیدن ایران از محافظت از خلیج‌فارس سبب خلائی خواهد شد که‌ مسکو و دوستانش و حتی باوجود مخاطره پایداری غرب حاضرند آن را پرکنند. »9 هرچند از این خبر برمی‌آید که سران اروپا به منافع خود در ایران بدون شاه می‌اندیشیدند و به‌ قول سولیوان رهبران سه کشور غربی،رئیس‌جمهور امریکا را قانع کردند که راهی برای نجات‌ شاه نمانده و غرب باید برای حفظ منافع حیاتی خود در این‌منطقه حساس چاره‌ای بیندیشد،10 اما در حاشیه نشست گوادلوپ،امریکا برای حفظ سلطنت شاه،چراغ سبز وقوع کودتایی را به‌ شاه نشان داد11؛حتی کارتر تلویحا به این‌موضوع در گوادلوپ اشاره کرد:«ما احساس نگرانی‌ نمی‌کنیم. واقعیت بعدی نیز آن است که محمد رضا پهلوی خود موضوع خارج شدن از کشور را برای نخستین‌بار با ویلیام سولیوان مطرح کرد و بدان تمایل نشان داد. »17 بنابراین می‌توان گفت: 1-نشست گوادلوپ که با شرکت سران چهار کشور متحد غربی صورت گرفت،به‌ موضوعات متعددی پرداخت که از آن جمله موضوع ایران بود. 4-در مقطعی که نشست گوادلوپ برگزار شد،همه ناظران به سقوط قریب‌الوقوع‌ محمد رضا پهلوی اذعان داشتند؛حتی دولتمردان و سران چهار کشور متحد غربی،اما از هر اقدامی برای حفظ وضع موجود در ایران،یعنی بقای شاه و سلطنت او دریغ نداشتند. دوم،تصمیم شاه برای خروج از کشور است که‌ این‌تصمیم پیش از این با توصیه امریکا گرفته شده بود."

صفحه:
از 236 تا 243