Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم و جدید در برآورد آستانه بی هوازی مردان فعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها :

آستانه بی‌هوازی ،آزمون کانکانی ،مردان فعال

کلید واژه های ماشینی : نقطه شکست ضربان قلب، آزمون کانکانی قدیم، آزمونهای کانکانی قدیم و جدید، ضربان قلب، اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم، آزمون، لاکتات، تعیین اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم، برآورد آستانه بی‌هوازی، آزمون کانکانی جدید

روشهای متعددی-اعم از تهاجمی و غیرتهاجمی-در برآورد آستانه بی‌هوازی ورزشکاران استفاده می‌شود و توافق همگانی در مورد اینکه کدام روش بهتر است وجود ندارد.هدف از مطالعه حاضر تعیین اعتبار آزمونهای کانکانی قدیم و جدید در برآورد آستانه بی‌هوازی مردان فعال است.15 مرد فعال به‌طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند و در 3 جلسه مجزا با حداقل فاصله زمانی 48 ساعت 3 آزمون فزاینده را انجام دادند.آستانه بی‌هوازی در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید براساس نقطه شکست ضربان قلب و در آزمون مرجع براساس تجمع لاکتات خون تعیین شد.میزان همبستگی بین متغیرهای ضربان قلب، لاکتات، و سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید با آزمون مرجع با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و جهت تعیین توانایی پیش‌بینی از آنالیز رگرسیون استفاده شد.بین ضربان قلب و سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده با آزمون کانکانی جدید با ضربان قلب و سرعت معادل با آستانه لاکتات در آزمون مرجع همبستگی معنی‌دار(به ترتیب 05/0 p ، 62/0- r ، 80/0- r ، 01/0 p) به دست آمد، ولی در آزمون کانکانی قدیم این همبستگی بین هیچ کدام از متغیرها معنی‌دار نبود.نقطه شکست ضربان قلب در آزمون کانکانی جدید بالاتر از آستانه لاکتات در آزمون مرجع برآورد شده بود.نتایج این تحقیق نشان داد آزمون کانکانی جدید از اعتبار لازم جهت برآورد آستانه بی‌هوازی برخوردار است، در حالی که استفاده از آزمون کانکانی قدیم بدین منظور به مربیان ورزش توصیه نمی‌شود.

خلاصه ماشینی:

"میزان همبستگی بین متغیرهای ضربان قلب، لاکتات، و سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده در آزمونهای کانکانی قدیم و جدید با آزمون مرجع با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و جهت تعیین توانایی پیش‌بینی از آنالیز رگرسیون استفاده شد. پاسخ لاکتات و ضربان قلب در آزمونهای مرجع و کانکانی جدید در یکی از آزمودنیهای تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) بین سرعت دویدن معادل با آستانه برآورد شده با آزمون کانکانی قدیم و جدید با سرعت معادل با آستانه لاکتات به ترتیب ضریب همبستگی 45/0 و 80/0 درصد به دست آمد. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که پیرامون معنی‌دار نبودن همبستگی میان ضربان قلب آستانه در آزمون کانکانی قدیم و آزمون لاکتات در تحقیق حاضر وجود دارد این است که از آنجا که در این آزمون افزایش در سرعت براساس مسافت صورت می‌گیرد و نه براساس زمان، لذا همچنانکه آزمون به جلو می‌رود، زمان لازم جهت تکمیل هر مرحله کاهش می‌یابد. علت بالاتر بودن لاکتات آستانه در آزمون کانکانی قدیم را می‌توان با توجه به مدت زمان کوتاه مراحل در سرعتهای نزدیک نقطه شکست ضربان قلب توجیه کرد که فرصت نمی‌دهد لاکتات به حالت پایدار برسد و افزایش در لاکتات خون در مقایسه با آزمون لاکتات که از مراحل 3 دقیقه‌ای استفاده می‌کند بیشتر دیده می‌شود 25 . این یافته تحقیق در مورد آزمون کانکانی قدیم با نتیجه تحقیق کانکانی و همکاران(1982)در تناقض است، چرا که کانکانی و همکاران(1982)بین سرعت آستانه لاکتات و سرعت معادل با نقطه شکست ضربان قلب که آن را1 نامیدند، ضریب همبستگی 99% را گزارش کردند 4 ، در حالی که در این تحقیق این ارتباط معنی‌دار نبود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.