Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگیهای بیوائرژیک و تواناییهای زیست حرکتی دختران 17- 15 سال غیر ورزشکار طی مراحل مختلف دوران قاعدگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 99 تا 108)

کلیدواژه ها :

دختران غیرورزشکار ،تواناییهای زیست حرکتی ،دوره قاعدگی ،ویژگیهای بیوانرژیک

کلید واژه های ماشینی : دوران قاعدگی، توانایی‌های زیست حرکتی دختران، ویژگیهای بیوانرژیک، لوتئینی دوره قاعدگی بررسی، وزن بدن، قاعدگی تفاوت معناداری، مرحله دوران قاعدگی تفاوت معناداری، لوتئینی، مرحله دوره قاعدگی تفاوت معناداری، ویژگیهای بیوائرژیک و توانایی‌های زیست

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی ویژگیهای بیوانرژیک و توناییای زیست حرکتی دختران 15-17 سال غیرورزشکار طی مراحل مختلف دوران قاعدگی.بدین منظور 23 دانش‌آموز دختر 15-17 سال آزمودنی این تحقیق انتخاب شدند و ویژگیهای بیوانرژیک، توانایها زیست حرکتی، و وزن بدن آنها طی 3 مرحله خونریزی، فولیکولی، و لوتئینی دوره قاعدگی بررسی شد.از ویژگیهای بیوانرژیک اکسیژن مصرفی بیشینه (دوی 1600 متر دویدن-پیاده‌روی)و توان بی‌هوازی(پرش عمودی)، و از ویژگیهای زیست‌حرکتی سرعت (دوی 20 متر)، چابکی(دوی 94 متر)قدرت و استقامت عضلانی(دراز و نشست و کشش بارفیکس)، و انعطاف‌پذیری(خم به جلو)بررسی شد.برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل واریانس‌ (ANOVA) استفاده شد.بنا به یافته‌های این پژوهش، مقایسه میانگینهای وزن بدن، ویژگیهای بیوانرژیک، و تواناییهای زیست حرکتی دختران 15-17 سال غیرورزشکار در مراحل مختلف قاعدگی تفاوت معناداری نداشت (05/0< P) .نتیجه اینکه مراحل مختلف قاعدگی بر توان هوازی و بی‌هوازی دختران 15-17 سال غیرورزشکار تأثیر ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بنا به یافته‌های این پژوهش، مقایسه میانگینهای وزن بدن، ویژگیهای بیوانرژیک، و تواناییهای زیست حرکتی دختران 15-17 سال غیرورزشکار در مراحل مختلف قاعدگی تفاوت معناداری نداشت (05/0< P) . براساس داده‌های جدول 1 تحلیل واریانس داده‌ها نشان داد در شاخصهای وزن بدن، اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی‌هوازی دختران 15-17سال غیرورزشکار در 3 مرحله دوران قاعدگی تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0< P) . همچنین یافته‌ها نشان داد در شاخصهای قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه (آزمونهای دراز و نشست، و کشش بارفیکس)، سرعت(دوی 20 متر)، چابکی(دوی 9*4 متر)و انعطاف‌پذیری(خم به جلو)دختران 15-17 سال غیرورزشکار در 3 مرحله دوران قاعدگی تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0< P) . یافته‌های این پژوهش موافق با یافته‌های بیرچ و همکاران، و مارتین، و استفن سون و همکاران است که همگی نشان دادند اجرای هوازی افراد غیرورزشکار در مرحله لوتئینی پایین‌تر از مراحل دیگر قاعدگی است 12 . یافته‌های این پژوهش موافق با یافته‌های جاکومون و همکاران است که تغییر معناداری را در اجرای بی‌هوازی افراد غیرورزشکار در مراحل مختلف قاعدگی به دست نیاورند 11 ، در حالی که با یافته‌های پاریش و همکاران که نشان دادند اجرای افراد در مرحله فولیکولی بهتر از مراحل خونریزی و لوتئینی است مخالف است 19 . در بررسی ویژگیهای زیست حرکتی قدرت و استقامت عضلانی، سرعت، چابکی و انعطاف‌پذیری در دوران قاعدگی، یافته‌های این پژوهش نشان داد میانگین اجرای آزمودنیها طی مراحل مختلف قاعدگی تفاوت معناداری نداشت(05/0< P) . یافته‌های این پژوهش موافق با یافته‌های جاکومون و همکاران، و مارتین و همکاران است که همگی نشان‌ دادند اجرای ورزشی افراد در فعالیتهای بیشینه در مراحل مختلف قاعدگی تفاوت معناداری ندارد 17، 11 ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.