Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی و روایی آزمون انتظارات و پرسش نامه رفتار اجتماعی در نمونه ای از کودکان و نوجوانان ایرانی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (11 صفحه - از 1 تا 11)

کلیدواژه ها :

پایایی ،کودک آزاری ،روایی ،عوامل فرهنگی ،آزمون انتظارات ،پرسش نامه رفتار اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : کودک ، پرسش‌نامه رفتار اجتماعی ، آزمون انتظارات و پرسش‌نامه رفتار ، آزمون ، آزمون ، پایایی ، کودک و نوجوان ، پزشکی ، روانپزشکی ، آزار

هدف: در این مطالعه روایی و پایایی آزمون انتظارات و پرسش نامه رفتار اجتماعی در دو نمونه بالینی و غیر بالینی از کودکان و نوجوانان سنجیده شد. روش: پس از ترجمه (مستقیم و معکوس) پرسش نامه رفتار اجتماعی و تعیین روایی صوری ترجمه، روایی و پایایی آزمون انتظارات (آزمون تصویری) و پرسش نامه رفتار اجتماعی با توجه به شاخص های بین فرهنگی سنجیده شد. آزمودنی های این پژوهش 54 نفر در فاصله سنی 17-4 سال بودند که 28 نفر آنها از مراجعان متوالی به درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران و 26 نفر از مراجعان متوالی به درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. کلیه مراجعان به وسیله فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان معاینه شدند. سپس تشخیص ها به کمک نتایج K-SADS تایید شد. پرسش نامه رفتار اجتماعی به وسیله والد تکمیل و آزمون انتظارات برای کودک اجرا شد. یافته ها: در اکثر موارد مربوط به آزمون انتظارات، پایایی میان آزمونگران، ? بالاتر از 9 را نشان داد. در اکثر نمرات و شاخص های مربوطه حساسیت هر دو آزمون پایین بود، اما ویژگی برخی شاخص ها در هر دو مورد بسیار خوب (80 درصد و بالاتر) به دست آمد. ارتباط برخی نمرات و شاخص های هر دو آزمون بسته به نوع اختلال روانپزشکی در هر یک از گروه ها چشمگیر بود. نتیجه گیری: حساسیت هر دو پرسش نامه برای کشف سوابق کودک آزاری جنسی و جسمی، خشونت خانوادگی و استرس پس از رویداد آسیب زا کم بود. بررسی و تحقیق در مورد عوامل فرهنگی موثر در برداشت و تفسیر کودکان از رویدادهای آزار دهنده و آسیب زا و ارتباط آنها با ابزارهای استفاده شده ضروری می باشد.

خلاصه ماشینی:

"پایایی و روایی آزمون انتظارات و پرسش‌نامه رفتار اجتماعی در نمونه‌ای از هدف:در این مطالعه روایی و پایایی آزمون انتطارات و پرسش‌نامه رفتار اجتماعی در دو انتظارات(آزمون تصویری)و پرسش‌نامه رفتار اجتماعی با توجه به شاخص‌های بین فرهنگی‌ Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schesophernia for اختصاصی است اما حساسیت کمی دارد(آمبروسینی‌1،2000)2-آزمون انتظارات ET:(ET) یک ابزار خود گزارشی از برای کودک خواهد افتاد تا تجربهء مورد انتظار نیز مشخص گردد. 3-پرسش‌نامه رفتار اجتماعی (SBI) :این آزمون شامل فهرست‌ جدول 2- میانگین و انحراف معیار نمرات و شاخص‌های آزمون انتظارات در دو گروه بالینی و عمومی(54- n ) جدول 3- حساسیت و ویژگی شاخص‌های مختلف آزمون انتظارات در ارتباط با سابقهء تجربیات منفی به درصد(54- n ) این آمار برای دو مورد اول در گروه بالینی به‌ جدول 4- میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون انتظارات با توجه به اختلالات روانپزشکی در دو گروه بالینی و عمومی(54- n ) جدول 6- حساسیت و ویژگی شاخص‌های پرسش‌نامه رفتار اجتماعی در را رابطه با سابقه تجارب منفی به درصد(54- n ) بحث کودک آزاری جسمی و در معرض خشونت خانوادگی قرار گرفتن‌ عمومی)برای پیدا کردن سابقهء کودک آزاری جنسی یا جسمی، سابقهء کودک آزاری جنسی در گروه بالینی(50 درصد)،و در با سابقه کودک آزاری جسمی در جمعیت عمومی 50 درصد بود. در مقایسهء نمرات پرسش‌نامه رفتار اجتماعی بین دو گروه مورد بالینی نسبت به جمعیت عمومی بیشتر بود که به جز در مورد کودک‌آزاری جسمی برای افراد جمعیت عمومی نیز قابل توجه‌ ابزارهای مورد مطالعه حساسیت لازم برای شناخت این پدیده را"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.