Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 12 تا 20)

کلیدواژه ها :

دارو درمانی ،رضایت زناشویی ،زوج درمانی سیستمی - رفتاری ،اختلال افسرده خویی

کلید واژه های ماشینی : درمانی ، افسردگی ، زوج ، اختلال افسرده خویی ، رضایت زناشویی زنان افسرده ، افزایش رضایت زناشویی زنان مبتلا ، افسردگی و رضایت زناشویی زنان ، زنان ، زوج‌درمانی ، رضایت زناشویی زنان

هدف: در پژوهش حاضر، اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی بررسی شد. روش: در یک کارآزمایی بالینی، از بین 78 زن متاهل مبتلا به اختلال افسرده خویی که به مراکز روانپزشکی و مشاوره ای شهر تهران مراجعه کرده بودند، 39 نفر آنها به اتفاق شوهرانشان واجد شرایط ورود به طرح بودند که از بین آنها 20 زوج به صورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه زوج درمانی و دارو درمانی قرار گرفتند. زوج های گروه زوج درمانی در 10 جلسه هفتگی زوج درمانی سیستمی/ رفتاری شرکت کردند. زن های گروه دارو درمانی از داروهای ضد افسردگی تجویز شده به وسیله روانپزشکان استفاده نمودند. زن های دو گروه قبل از شروع درمان و در مقاطع مورد نظر (قبل از جلسه ششم، بعد از جلسه دهم و دو ماه پس از درمان) پرسشنامه های افسردگی و وضعیت زناشویی را تکمیل کردند. یافته ها: تحلیل واریانس مکرر نشان داد که هر دو روش مداخله در کاهش شدت افسردگی موثر بود، ولی زوج درمانی موثرتر از دارو درمانی بود. همچنین نتایج نشان داد که زوج درمانی موجب افزایش رضایت زناشویی زنان شد، در حالی که دارو تاثیری بر رضایت زناشویی آنها نداشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد زوج درمانی سیستمی - رفتاری بر کاهش افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی موثر باشد.

خلاصه ماشینی:

"هدف:در پژوهش حاضر،اثر بخشی زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی بررسی شد. نشان داد که هر دو روش مداخله در کاهش شدت افسردگی مؤثر بود،ولی زوج درمانی مؤثرتر همچنین نتایج نشان داد که زوج درمانی موجب افزایش رضایت زناشویی‌ می‌رسد زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر کاهش افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به‌ گروه درمانی به طور یکسان بر کاهش میزان افسردگی تأثیر داشت، گروه دارو درمانی آزمون t برای نمونه مستقل به کار برده شد. شکل 1- تغییر نمرات افسردگی دو گروه دارودرمانی و زوج درمانی با درمان‌ زوج درمانی و گروه دارو درمانی آزمون t برای نمونه مستقل به کار نتایج نشان داد که نسبت بهبود زوج درمانی به طور زوج درمانی با این رویکرد در مقایسه با دارو درمانی به طور معنادار پژوهش علاوه بر افسردگی نارضایتی زناشویی نیز داشتند،به نظر، می‌رسد زوج درمانی برای آنان از دارو درمانی قابل پذیرش‌تر و زوج درمانی سیستمی-رفتاری کمتر کرده و نیز این احتمال وجود زوج درمانی این پژوهش نیز با دو تحقیق ذکر شده متفاوت‌ زناشویی شده است،در صورتی که این رضایت در گروه دارو زناشویی بر کاهش افسردگی مد نظر بوده،معمولا رضایت زناشویی نیز ارزیابی شده و نتایج بیانگر اثر بخشی زوج درمانی‌ها هم‌ پژوهش نیز زوج درمانی سیستمی-رفتاری توانسته است اثر مثبت‌ بررسی اثر بخشی زوج درمانی منطقی و هیجانی بر افسردگی و روابط بین فردی نامتعادل. تأثیر شناخت درمانی در کاهش افسردگی و میزان رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاورهء خانواده و"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.