Skip to main content
فهرست مقالات

کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 21 تا 30)

کلیدواژه ها :

اعتیاد ،طلاق ،نوجوان ،اختلالات درون ریزی ،کارکرد خانواده ،تک والد

کلید واژه های ماشینی : خانواده ، نوجوان ، کارکرد خانواده ، نوجوانان خانواده‌های عادی میزان پیوستگی ، کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا ، خانواده‌های عادی میزان پیوستگی روابط ، دختران نوجوان ، پیوستگی ، اختلالات درون‌ریزی دختران نوجوان ، کارکرد خانواده و اختلالات درون‌ریزی

هدف: پژوهش حاضر علاوه بر بررسی رابطه کارکرد خانواده و اختلالات درون ریزی دختران نوجوان، کارکرد خانواده های آسیب دیده از اعتیاد، تک والد و طلاق را با خانواده های عادی مقایسه کرده است. روش: در این پژوهش 334 دختر نوجوان 14 تا 18 ساله از 22 دبیرستان شهر مشهد انتخاب شدند و آزمون خودسنجی نوجوان و مقیاس های ارزیابی سازش پذیری و پیوستگی خانواده را کامل نمودند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد نوجوانانی که نشانگان اختلالات درون ریزی را دارا بودند، میزان پیوستگی خانواده خود را در مقایسه با نوجوانان بهنجار کمتر دانسته و نارضایتی بیشتری داشتند. از سوی دیگر، نوجوانان خانواده های اعتیاد نیز در مقایسه با نوجوانان خانواده های عادی میزان پیوستگی روابط خانواده را کمتر برآورد کرده بودند. تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که ابعاد پیوستگی و رضایت از سازش پذیری می تواند عضویت آزمودنی ها را در گروه های بهنجار و نشانه دار در 7/72 درصد از آزمودنی ها به درستی پیش بینی کند. نتیجه گیری: توجه به کارکرد خانواده و خانواده درمانی در ارزیابی و درمان مشکلات روانشناختی نوجوانان، به ویژه اختلالات درون ریزی دختران نوجوان، اهمیت خاصی دارد.

خلاصه ماشینی:

"هدف:پژوهش حاضر علاوه بر بررسی رابطه کارکرد خانواده و اختلالات درون‌ریزی دختران‌ شهر مشهد انتخاب شدند و آزمون خودسنجی نوجوان و مقیاس‌های ارزیابی سازش‌پذیری و داد نوجوانانی که نشانگان اختلالات درون‌ریزی را دارا بودند،میزان پیوستگی خانواده خود را شده و کمتر به رابطه بین کارکرد خانواده و اختلالات درون‌ریزی‌ این پژوهش از یک سو کارکرد خانواده را در خانواده‌های‌ در زمینه ارزیابی کارکرد خانواده به کار رفته است(کلاف‌6و سازش‌پذیری 62/0 و برای کل مقیاس 68/0 گزارش شده است. برای مقیاس برون‌ریزی 89/0 محاسبه شده است(سالاری،1380) شکل 1-نظام‌های مختلف خانواده در گروه بهنجار و بیمارب)مقایسه کارکرد خانواده‌های آسیب دیده و عادی واریانس چند متغیره نشان داد که میزان پیوستگی در بین این‌ آزمون تعقیبی بون‌فرونی نشان داد که این تفاوت معنی‌دار بین این‌ جدول 2-میانگین و انحراف معیار خانواده‌های مورد مطالعه در ابعاد کارکرد خانواده اثر متقابل عامل نوع خانواده در سطح سوم(طلاق)و نوع نظام‌ نتایج این بررسی نشان داد که کارکرد خانواده در خانواده‌هایی‌ گروه بهنجار و بیمار نتایج در این بعد معنی‌دار نبود. خاص مربوط است و در واقع کارکرد خاصی از خانواده را نشان‌ طبق این تعریف سازش‌پذیری توانایی سیستم برای تغییر یک نوع نظام به‌ یکی دیگر از تفاوت‌ها در خصوص کارکرد خانواده این است‌ یکی دیگر از یافته‌ها این است که خانواده‌های اعتیاد نسبت به‌ کشمکش و فاصله ایجاد می‌نماید و بسته به اینکه نوجوان چقدر بتواند وی را به عنوان عضوی از خانواده بپذیرد،بر بعد پیوستگی و رفته(در این تحقیق پدر)را پر نمایند و لذا بعد پیوستگی کمتر مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.