Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه باورهای وسواسی در بیماران مبتلا به وسواس و سایر اختلالات اضطرابی با گروه شاهد

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (13 صفحه - از 53 تا 65)

کلیدواژه ها :

باور ،وسواس فکری - عملی ،ارزیابی شناختی ،OBQ-44

کلید واژه های ماشینی : وسواس، اضطرابی، بیماران، OBQ، مقایسه باورهای وسواسی در بیماران، اختلالات اضطرابی، اختلال، وسواس و سایر اختلالات اضطرابی، خرده مقیاس، بیماران مبتلا به وسواس

هدف: در سال های اخیر، تحقیقات بسیاری در ادبیات وسواس به شناسایی عوامل شناختی موثر در شکل گیری اختلال وسواس فکری - عملی پرداخته اند، تا تعیین کنند که کدام یک از شناختارها (اهمیت و کنترل افکار (ICT)، احساس مسوولیت و ارزیابی احساس خطر و تهدید (RT)، کمال طلبی و عدم قطعیت (PC))، در ایجاد و بقای علایم و نشانه های وسواس نقش دارند. هدف مطالعه اخیر مقایسه باورهای وسواسی در بیماران وسواسی، اضطرابی و سالم بود. روش: سه گروه آزمودنی شامل بیماران وسواسی، بیماران اضطرابی و افراد سالم پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه های MOCI، BDI-II، STAI، BAI، OBQ-44 و Y-BOCS (درمورد بیماران وسواسی) را تکمیل نمودند. یافته ها: نمرات OBQ-44 کل و خرده مقیاس های PC و RT در دو گروه وسواسی و اضطرابی بیشتر از گروه سالم بود، ولی تفاوت بین دو گروه وسواسی و اضطرابی معنی دار نبود. در خرده مقیاس ICT نمرات گروه وسواسی از دو گروه سالم و اضطرابی بیشتر بود، اما تفاوت بین گروه های اضطرابی و سالم معنی دار نبود. به عبارتی OBQ-44 کل، مقیاس مناسبی برای سنجش افکار مختص وسواس است، به طوری که مقیاس های فرعی RT و PC برای وسواس و اضطراب و مقیاس فرعی ICT صرفا برای وسواس اختصاصی است. میانگین، انحراف معیار و آزمون معنی داری نمرات سه گروه در مواد آزمون OBQ-44 محاسبه گردید و 27 ماده به عنوان مواد سنجش باورهای شناختی مختص وسواس تشخیص داده شد. نتیجه گیری: خرده مقیاس های PC و RT (OBQ-44) در اختلال وسواس و اختلال اضطرابی مشترک ولی خرده مقیاس ICT مختص اختلال وسواس می باشد. بنابراین یافته های اخیر پیشنهاد می کند که OBQ-44 نقطه شروع معتبری برای بررسی ساختار و محتوای شناختی وسواس می باشد.

خلاصه ماشینی:

"تفاوت بین دو گروه وسواسی و اضطرابی معنی‌دار نبود. وسواسی از دو گروه سالم و اضطرابی بیشتر بود،اما تفاوت بین گروه‌های اضطرابی و سالم‌ (44- OBQ )در اختلال وسواس و اختلال اضطرابی مشترک ولی خرده مقیاس ICT مختص‌ گروه پرسشنامه باورهای وسواسی 17(44- OBQ )را به عنوان ابزاری‌ گروه غیر بالینی در کلیه خرده مقیاس‌های OBQ تفاوت معنی‌دار کمال طلبی در بیماران وسواسی در مقایسه با گروه اضطرابی و مطالعه حاضر این بود که حوزه‌های شناخت وسواس را در جمعیت‌ اختلالات اضطرابی و 41 فرد سالم در این تحقیق مورد مطالعه قرار (2)- doubting جدول 2-میانگین و انحراف معیار(داخل پرانتز)نمرات سه گروه بیماران وسواسی،بیماران اضطرابی و افراد سالم در آزمون‌های‌44- OBQ ، MOCI ، BAI ، STAI و BDI-II (126- n ) میانگین نمرات سه گروه بیماران مبتلا به وسواس فکری- وسواسی از دو گروه سالم و اضطرابی بیشتر بود،اما تفاوت دو گروه اضطرابی و سالم است،اما تفاوت میانگین بین دو گروه‌ تفکیک دو گروه بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و وسواس از افراد سالم قدرت بالایی داشته باشند،اما در مورد متمایز کردن بیماران وسواسی از اضطرابی حساسیت چندانی ندارد. گروه بیماران وسواسی،اضطرابی و سالم تفاوت معنی‌دار نشان داد جدول 3-همبستگی آزمون 44- OBQ و خرده مقیاس‌های آن با آزمون MOCI و سایر آزمون‌های STAI ، BDI-II و BAI در سه گروه وسواسی(CO)،اضطرابی(CA)و دیگر،گروه مبتلا به وسواس در مقایسه با گروه اضطرابی در مواد اضطرابی و افراد سالم در بقیه آیتم‌ها معنی‌دار نبود و لذا این آیتم‌ها در تفکیک دو گروه بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی و سایر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.