Skip to main content
فهرست مقالات

نشانه های تصویری القاء کننده ولع مصرف در معتادان تزریقی هروئین

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 43 تا 51)

کلیدواژه ها :

ولع ،نشانه تصویری ،هرویین ،سوء مصرف مواد

کلید واژه های ماشینی : ولع مصرف ، ولع مصرف در معتادان تزریقی ، مصرف مواد ، تزریق ، تصاویر ، اعتیاد ، معتادان تزریقی هروئین ، القاء ولع مصرف ، القاء کننده ولع مصرف ، سوءمصرف مواد

هدف: ولع مصرف، هسته مرکزی پدیده اعتیاد را تشکیل می دهد. ولع مصرف عامل ادامه سوء مصرف مواد و همچنین بازگشت به اعتیاد پس از دوره های درمانی است. لذا بررسی عوامل ایجاد کننده ولع مصرف در جهت اتخاذ شرایطی برای دوری از آنها یا تضعیف آنها یکی از مهمترین نقاط مورد توجه در پژوهش های حیطه اعتیاد می باشد. در میان روش های القای ولع مصرف، مواجهه با علایم تصویری مرتبط با پدیده سوء مصرف مواد از مهمترین و تاثیر گذارترین راه ها به شمار می رود. شناسایی و بررسی این علایم و نشانه های تصویری که وابستگی بالایی به فرهنگ جامعه و روش های اختصاصی بومی سوء مصرف مواد دارند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مطالعه تلاش شده است این شاخص ها برای معتادین تزریقی هرویین ایرانی تعیین و اثرسنجی شوند. روش: در این مطالعه مقطعی پس از شناسایی ده عامل اصلی تصویری ایجاد کننده احتمالی ولع مصرف، برای هر عامل پنج تصویر در شرایط مختلف تهیه شد. 50 موقعیت حاصل به قید قرعه شماره گذاری شده و با نمایش تصادفی آنها از آزمودنی ها خواسته می شد برای هر تصویر بر اساس میزان تحریک کنندگی آن برای مصرف نمره ای از 0 تا 9 در نظر بگیرند. میزان تاثیرگذاری کلی تصاویر نیز بعد از اتمام نمایش کل تصاویر انجام شد. در این مطالعه 32 معتاد مرد تزریقی با میانگین سنی 34 سال و میانگین مدت اعتیاد تزریقی 6 سال قبل از ورود به دوره های درمانی با رضایت شخصی شرکت نمودند. یافته ها: تحلیل نتایج مشخص ساخت بالاترین تاثیرگذاری مربوط به خود هرویین (بسته بندی شده یا آماده)، سوزن تزریق و عمل تزریق می باشد. همچنین بررسی های آماری مشخص ساخت میزان کلی یا جزیی تاثیرپذیری از تصاویر با طول دوره اعتیاد ارتباط معنی داری ندارد. بررسی نتایج میزان تاثیرگذاری کلی تصاویر، نشانگر توانایی بالای این روش القای ولع در ایجاد تمایل به مصرف در حد «زیاد» بود. اما این تصاویر در ایجاد علایم جسمانی قطع مصرف مانند دل پیچه یا تعریق در حد «کم» عمل کردند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر کارآیی بالای تصاویر در القاء ولع مصرف می باشند. هر چقدر تصاویر ارتباط معنایی و زمانی بیشتری با لحظه اوج لذت در هنگام تزریق هرویین داشته باشند، توانایی بیشتری نیز در القای ولع مصرف خواهند داشت. در این میان اسکناس های هزار تومانی به عنوان واحد خرید هرویین نیز توانایی القای ولع مصرف قابل توجهی در این مطالعه از خود نشان دادند.

خلاصه ماشینی:

"سوءمصرف مواد و همچنین بازگشت به اعتیاد پس از دوره‌های درمانی است. بررسی نتایج میزان تأثیرگذاری کلی تصاویر،نشانگر توانایی بالای این روش‌ مطالعه نشانگر کارآیی بالای تصاویر در القاء ولع مصرف می‌باشند. عنوان واحد خرید هروئین نیز توانایی القای ولع مصرف قابل‌توجهی در این مطالعه از خود قرار گرفته است و مطالعات متعددی پیرامون ولع مصرف در مورد نشان داده‌اند که ولع مصرف می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل مختلف از شدت ولع مصرف القاءشده با این روش و شدت اعتیاد می‌باشد این یافته‌ها پدیده ولع مصرف را روش القاء ولع مصرف براساس یافته‌های فوق اشاره می‌شود. این ابزار همچنین می‌تواند موجب القاء ولع مصرف در القاء خلق منفی می‌تواند موجب افزایش ولع مصرف گردد می‌تواند نقش مؤثری در القاء ولع مصرف داشته باشد(ماس و سنجش میزان ولع مصرف مورد توافق قرار نگرفته است. برای سنجش میزان تداخل محرک‌های ولع مصرف در توجه‌ مطالعات مختلف در مورد ولع مصرف الکل‌ باتوجه به نقش محوری ولع مصرف در پدیده سوءمصرف مواد که می‌توانست برای آنها ولع مصرف ایجاد نماید مورد بحث و تأثیرگذاری کلی این تصاویر بر فرد معتاد سؤال می‌شود. (2) Craving Severity Index جدول 2-میانگین و انحراف معیار نمرات نشانگر میزان تأثیرگذاری تصاویر ایجادکننده ولع مصرف،براساس نمره‌گذاری از صفر تا نه شکل 1-چند تصویر نمونه از تأثیرگذارترین شاخص‌های تصویری ایجادکننده ولع مصرف در معتادان تزریقی هروئین. نشان می‌دهد این ولع مصرف به‌خصوص در معتادان به هروئین بسیار نمایش داده شده،می‌توان توانایی القاء ولع مصرف توسط تصاویر سنجش میزان ولع مصرف به عنوان شاخصی برای پیشگویی‌ در کاهش ولع مصرف از اهداف آینده مجریان این طرح می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.