Skip to main content
فهرست مقالات

روایی نسخه فارسی پرسشنامه توانایی ها و مشکلات (sdq)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 33 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : SDQ ، پرسشنامه ، کودکان ، روانپزشکی ، نمره ، ارزیابی ، ارزیابی روایی نسخه فارسی پرسشنامه ، مشکلات ، SADS ، روایی

هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی روایی نسخه فارسی پرسشنامه توانایی ها و مشکلات (SDQ) انجام شد. روش: روایی نسخه های والد و آموزگار SDQ در یک نمونه 600 نفری از جامعه کودکان 12-6 ساله ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، نتایج SDQ با نتایج معاینه کودکان توسط روانپزشک کودک و نوجوان و مصاحبه تشخیصی K-SADS مقایسه شد. داده های مربوط به هنجاریابی و نقاط برش محاسبه شد. یافته ها: نمرات به دست آمده از نسخه های والد وآموزگار SDQ در تمام قسمت ها با یکدیگر همبستگی مثبت داشتند. مقایسه نمرات شاخص های پرفعالیتی و نمره کلی مشکلات تشخیص های روان پزشکی نشان داد که SDQ از روایی مطلوبی برخوردار است. نقاط برش به دست آمده با مطالعات سایر کشورها هم خوانی داشت. نتیجه گیری: نسخه فارسی SDQ از مشخصات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می تواند برای یافتن مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان ایرانی ابزار غربالگری مناسبی باشد. لازم است مطالعه مشابهی نیز برای جمعیت نوجوانان انجام شود.

خلاصه ماشینی:

"روایی همگرا و افتراقی SDQ در مقایسه با فهرست رفتاری کودکان‌6 (CBCL) نیز سنجیده شده است(گودمن،1997؛گودمن،2001)که نتایج نشان‌ داده‌اند نمرهء کلی SDQ در تشخیص مشکلات موجود در نمونه‌های کودکان و نوجوانان جمعیت عمومی نسبت به CBCL دقت بیشتری دارد. تمام این کودکان به‌وسیله یک دستیار فوق‌تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان نیز براساس مصاحبهء نیمه‌ساختاریافته اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان سنین‌ مدرسه‌7 (K-SADS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. این پرسشنامه در حال حاضر یکی از ابزارهای قابل قبول‌ برای سنجش مشکلات رئتاری و هیجانی کودکان است و دارای‌ نسخه‌های مخصوص والد(16-4سال)،مخصوص آموزگار(16-4 سال)و نسخهء خود گزارشگر(16-11سال)می‌باشد. مرحلهء دوم-بعد از بررسی نتایج مرحلهء اول،25 نفر از 163 دانش آموزی که براساس نمرهء کلی مشکلات پرسشنامهء SDQ والد (مطابق با نتایج مطالعات گودمن)مشکل‌دار و 27 نفر از دانش آموزانی که بر همین اساس بدون مشکل تشخیص داده شده‌ بودند،مورد ارزیاتی روانپزشکی قرار گرفتند. مقایسهء شاخص‌های به‌دست آمده از SDQ والد و آموزگار در دختران و پسران این نمونه نشان داد که میانگین نمرهء کلی مشکلات و سایر شاخص‌ها در پسران بیشتر از دختران است، اما شاخص‌های علایم هیجانی و رفتارهای اجتماعی مطلوب در دختران بیشتر از پسران می‌باشد. گودمن(2001)اعتقاد دارد که SDQ وقتی خیلی خوب‌ پیش‌بینی می‌کند که پرسشنامه هم توسط والد و هم آموزگار تکمیل شود به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی می‌توان چنین اذغان داشت که SDQ ابزار قابل قبولی برای غربالگری مشکلات رفتاری و هیجانی‌ کودکان ایرانی است،زیرا:از حساسیت و ویژگی مطلوبی‌ برخوردار است؛نتایج آن از نظر والد و آموزگار همخوانی دارد؛ سؤالات آن به زبان شاده نگاشته شده است؛و در مدت کوتاهی‌ قابل اجرا می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.