Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 131 تا 150)

کلیدواژه ها :

آزمون سراسری ،آموزش عالی ،انتخاب رشته ،کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی ،جنسیت و داوطلبان گروههای آزمایشی

کلید واژه های ماشینی : کسب اطلاع از رشته‌های دانشگاهی، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، داوطلبان، رشته‌های دانشگاهی در میان داوطلبان، میان داوطلبان مجاز به انتخاب، انتخاب رشته، انتخاب رشته کنکور سراسری، انتخاب رشته در کنکور سراسری، میزان کسب اطلاع، بررسی میزان کسب اطلاع

دراین پژوهش میزان کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری بررسی شده است. بدین منظور، پرسشنامه ای با دوازده متغیر براساس نتایج یک تحقیق مقدماتی با سوالات باز پاسخ درباره منابع کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی تهیه شد. پس از بررسی و تایید روایی صوری پرسشنامه، پایایی آن با اجرای اولیه از پرسشنامه بر روی 120 نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بررسی شد و ضریب آلفای 0.80 به دست آمد. پرسشنامه نهایی بر روی 1737 نفر (949 زن و 788 مرد) از داوطلبان مقیم شهر تهران اجرا شد. بر طبق نتایج آزمون تحلیل عاملی، پرسشنامه محقق ساخته از دو عامل اصلی رسانه ها- کتب و مشاوره با دیگران تشکیل شده بود. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که حدود دامنه میانگین نمرات داوطلبان درباره کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی با تبدیل دامنه اطمینان میانگین به نقطه درصدی، 48 درصد است و آنها 52 درصد با شرایط بهینه فاصله دارند. در مقایسه بین دو جنسیت، میزان کسب اطلاع از رشته ها در زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بود. همچنین، زنان بیشتر از مردان از رسانه ها- کتب برای آشنایی با رشته ها استفاده کرده بودند. در حالی که در کسب اطلاع از طریق مشاوره با دیگران تفاوت معنی داری بین دو جنسیت وجود نداشت. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی در میزان کلی کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی و نیز در هر دو عامل رسانه ها- کتب و مشاوره با دیگران وجود داشت، به گونه ای که داوطلبان علوم انسانی در هر دو عامل رسانه ها- کتب و مشاوره با دیگران و نیز در میزان کلی کسب اطلاع نسبت به گروه های دیگر میانگین بالاتری داشتند. نتایج کلی این تحقیق ضرورت برنامه ریزی بیشتر را برای فراهم ساختن زمینه جستجو و شناخت بیشتر رشته های دانشگاهی به عنوان میزان کسب اطلاع را نشان می دهد.

خلاصه ماشینی:

"آیا میزان کسب اطلاع از رشته‌های دانشگاهی داوطلبان گروههای آزمایشی(ریاضی،تجربی، انسانی،هنر و زبان)مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری سال 84-1383 تفاوت دارد؟ روش پژوهش از آنجایی که متغیرهای این تحقیق دستکاری نشده‌اند،طرح تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است. جدول 4-نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به میزان کسب اطلاع از رشته‌های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته گروههای آزمایشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج به دست آمده در جدول 4 نشان می‌دهد که بین میانگین نمرات داوطلبان گروههای آزمایشی در عاملهای مشاوره با دیگران[0/001 <P ،5/01-(1583،4)- F ]،عامل رسانه‌ها-کتب[0/0001 <P ،5/09-(1583،4)- F ]و نیز در میزان کلی کسب اطلاع از رشته‌های دانشگاهی[0/0001 <P ،5/57-(1583،4)- F ]تفاوت معناداری وجود دارد. نظامهای مختلف آموزشی در دنیا[از آموزش و پروش تا آموزش عالی]همواره سعی می‌کنند با فراهم آوردن امکان شناسایی رشته‌های و عواملی که بر گرایش آنها در انتخاب رشته‌شان تأثیر می‌گذارد،داوطلبان را به طرقی در رشته‌های مختلف تحصیلی هدایت کنند که کمترین آسیب و افت را در ارتباط با مسئله تحصیل و آینده شغلی‌شان داشته باشند، در حالی که نتیجه تحقیق حاضر نشان دهنده این است که متأسفانه،فرایند انتخاب رشته در داوطلبان ورود به دانشگاهها به خوبی طی نشده و میزان کسب اطلاع؛یعنی جستجوی فعال و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با رشته دانشگاهی موردنظر که مطابق با دیدگاه نظریه‌پردازانی مانند اریکسون،مارسیا و هاسلر و گالاگر مهم‌ترین مؤلفه انتخاب رشته است،پایین‌تر از حد متوسط است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.