Skip to main content
فهرست مقالات

در رد رابطه پدر- فرزندی DNA TYPING مقایسه کارایی گروه های اصلی و فرعی خونی با

نویسنده:

(5 صفحه - از 25 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : ژنی ، DNA Typing ، آنتی ژن‌های ، آزمایش ، آنتی‌ژن ، بررسی نتایج DNA Typing ، ناسازگاری آنتی ژنیک ، تعیین گروه‌های خونی اصلی ، آزمایش‌های DNA Typing ، سیستم

زمینه و هدف: یکی از کاربردهای تعیین گروههای خونی اصلی و فرعی در آزمایش های مربوط به رد رابطه پدر – فرزندی می باشد. از این رو در این بررسی قدرت رد کردن هر یک از سیستم های گروه های خونی با توجه به فراوانی آنتی ژن های فوق در جمعیت مرکزی و جنوبی ایران محاسبه شده، کارآیی آن را در رد پدر – فرزندی در مقایسه با آزمایش های DNA Typing مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق آن است که با توجه به میزان کارآیی، هزینه های بالا و خطاهای آزمایشگاهی، تعیین گروه های اصلی و فرعی خونی در حضور روش های DNA Typing تا چه مقدار توجیه پذیر است؟ روش بررسی: در این مطالعه از 174 نفر از افراد غیر منسوب (از منطقه مرکزی و جنوبی کشور) همزمان جهت آزمایش تعیین گروه های خونی اصلی و فرعی و DNA Typing نمونه گیری به عمل آمد. بر روی نمونه های فوق هفت سیستم گروه خونی شامل: MNSs، Rh، ABH Lutheran، Kidd، Kell و P1 و نیز دوازده منطقه پلی مورفیک (STRs) مورد آزمایش قرار گرفت. یافته ها: احتمال رد کردن هر یک از سیستم های Lutheran، Kidd، Kell، MNSs، Rh، ABH و P1 به ترتیب 19.5، 29.77، 22.28، 3.64، 9.77، 3.47 و 4.5 درصد می باشد. از 82 پرونده مورد بررسی، در 42 مورد هیچ گونه ناسازگاری ژنی وجود نداشت که تاییدکننده پدر و فرزندی می باشد، در 40 پرونده که در آزمایش های DNA Typing پدر – فرزندی آنها رد شده بود؛ در 22 (55%) پرونده سازگاری آنتی ژنیک بین آنها مشاهده شد و در (45%) 18 مورد ناسازگاری آنتی ژنیک در یک، دو یا سه سیستم وجود داشت که با توجه به معیارهای رد ابوت تنها در دو مورد (5%) امکان رد قاطعانه پدر – فرزندی وجود داشت. در بقیه موارد بررسی نتایج DNA Typing ضرورت داشت. نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که با توجه به احتمال ردکنندگی کلی سیستم های گروه های خونی مورد بررسی، (64.83%) از آنها نمی توان برای اثبات پدر – فرزندی بهره جست. از طرف دیگر با عنایت به کارآیی پایین این سیستم ها در رد ابوت (5%) و نیز هزینه های بالای خرید آنتی سرم های مورد نیاز و وقت گیر بودن مراحل و خطاهای آزمایشگاهی آنها انجام آزمایش های تعیین گروه های اصلی و فرعی خونی با توجه به دسترس بودن آزمایشات DNA Typing توجیه علمی و اقتصادی ندارد و توصیه می گردد تنها به بررسی ABH و سیستم (CcDEe)Rh محدود گردد.

خلاصه ماشینی:

"زمینه و هدف:یکی از کاربردهای تعیین گروه‌های خونی اصلی و فرعی در آزمایش‌های مربوط به رد رابطه پدر-فرزندی می‌باشد. در این بررسی قدرت رد کردن هریک از سیستم‌های گروه‌های خونی با توجه به فراوانی آنتی‌ژن‌های فوق در جمعیت مرکزی و جنوبی ایران‌ محاسبه شده،کارآیی آن را در رد پدر-فرزندی در مقایسه با آزمایش‌های DNA Typing مورد ارزیابی قرار گرفته است. آن است که با توجه به میزان کارآیی،هزینه‌های بالا و خطاهای آزمایشگاهی،تعیین گروه‌های اصلی و فرعی خونی در حضور روش‌های DNA روش بررسی:در این مطالعه از 174 نفر از افراد غیر منسوب(از منطقه مرکزی و جنوبی کشور)همزمان جهت آزمایش تعیین گروه‌های خونی‌ مشاهده شد و در 18(45%)مورد ناسازگاری آنتی‌ژنتیک در یک،دو یا سه سیستم وجود داشت که با توجه به معیارهای ردابوت تنها در دو نتیجه‌گیری:این بررسی نشان داد که با توجه به احتمال ردکنندگی کلی سیستم‌های گروه‌های خونی مورد بررسی،(83/64%)از آنها نمی‌توان‌ آنتی سرم‌های مورد نیاز و وقت‌گیر بودن مراحل و خطاهای آزمایشگاهی آنها انجام آزمایش‌های تعیین گروه‌های اصلی و فرعی خونی با توجه‌ تعیین گروه‌های خونی اصلی و فرعی در رابطه با آزمایشات مربوط به‌ از آنتی ژن‌های گروه‌های اصلی و فرعی خونی در ارتباط با آزمایش‌های‌ گروه‌های خونی اصلی و فرعی و DNA Typing (بدون احتساب‌ جدول 3-مقایسه نتایج تست‌های گروه‌های اصلی و فرعی و DNA Typing گروه‌های خونی اصلی و فرعی در جمعیت مرکزی و جنوبی ایران و انجام و تفسیر نتایج گروه‌های اصلی و فرعی باید نکات زیر را مدنظر از گروه‌های خونی وجود داشت و در بقیه موارد بررسی نتایج DNA "

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.