Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های ارگونومیک میز و نیمکت مدارس با شاخص های آنتروپومتری دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه و شیوع ناهنجاری های ستون فقرات و اندام اسکلتی فوقانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

ارگونومیک ،آنتروپومتری ،ناهنجاری های اندام اسکلتی ـ

کلید واژه های ماشینی : میز و نیمکت، ستون فقرات و اندام اسکلتی، ارتفاع، ارتفاع رکبی و ارتفاع آرنج، عدم تناسب ارتفاع رکبی، ارتفاع میز تحریر، عدم تناسب ارتفاع آرنج، دانش‌آموزان، تناسب ارتفاع رکبی با ارتفاع، میز و نیمکت مدارس

این تحقیق با رویکرد توصیفی - علی به بررسی اثر میز و نیمکت ها بر اندام اسکلتی و ستون فقرات دانش آموزان پرداخته است . بدین منظور 373 دانش آموز پسر از سه مقطع تحصیلی در سطح شهر کرمانشاه انتخاب و معاینه شدند. سپس به سه گروه که ارتفاع رکبی و ارتفاع آرنج 90 درجه تا زمین در حالت نشسته آنها بیشتر ، مساوی و کمتر از ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها و ارتفاع میز تحریر بود ، تقسیم شدند . پس از تعیین میزان شیوع ناهنجاری ها در سه گروه ، با تجزیه و تحلیل یافته های آماری در سطح اطمینان 95 درصد این نتایج به دست آمد. از عدم تناسب ارتفاع رکبی با ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها با عارضه لوردوزیس با شدت 43 درصد برای ارتفاع کم و کیفوزیس با شدت 28 درصد برای ارتفاع زیاد در سطح 5 درصد ، ارتباط معنی داری به دست آمد. همچنین عدم تناسب ارتفاع آرنج 90 درجه با ارتفاع میز تحریر برای کیفوزیس معنی دار و با شدت رابطه 27/5 درصد و برای لوردوزیس عدم ارتباط معنی دار بود . عدم تناسب بین میز و نیمکت ها با ابعاد بدن دانش آموزان و داشتن حداقل ناهنجاری در ستون فقرات و اندام اسکلتی ارتباط معنی داری مشاهد شد. و بین سمت غالب با هیچ کدام از ناهنجاریهای اسکولیوزیس و شانه افتاده ارتباط معنی داری یافت نشد. نویسنده : دکتر بهرام یوسفی یوسفی ـ

خلاصه ماشینی:

"عدم تناسبب بین میز و نیمکت‌ها با ابعاد بدن دانش‌آموزان و داشتن حداقل ناهنجاری در ستون فقرات و اندام اسکلتیارتباط معنی‌داری(شدت ارتباط 30 درصد)مشاهده شده و بین سمت غالب با هیچ‌کدام از ناهنجاری‌هایاسکولیوزیس و شانۀ افتاده(نامتقارن)ارتباط معنی‌داری یافت نشد. از آنجا که بیشتر تحقیقات در خارج و داخل کشور در زمینۀ ناهنجاری‌ها جنبۀ پزشکی دارند ومحدودیت تحقیقات رادیولوژیکی بر روی دانش‌آموزان،محقق را بر آن داشت که به بررسی ومقایسۀ برخی شاخص‌های آنتروپومتری دانش‌آموزان با ویژگی‌های ارگونومیکی میز و نیمکت‌هایمدارس و تعیین میزان شیوع ناهنجاری‌های اندام اسکلتی فوقانی با استفاده از تخته شطرنجی وارتباط آن با عدم‌تناسب دو عامل مذکور به دلیل گذراندن بیشتر وقت دانش‌آموزان در مدرسه رویمیز و نیمکت‌ها بپردازد. (1)- narhcoC متغیرهای تحقیق متغیرهای مستقل:ارتفاع رکبی(فاصلۀ نشیمنگاه تا زمین)ارتفاع آرنج 90 درجه تا زمین درحالت نشسته بر روی نیمکت سمت غالب بدن،قد،سن،مقطع تحصیلی و تیپ‌بدنی متغیرهای واسطه:ارتفاع نشیمنگاه نیمکت‌ها،ارتفاع میز تحریر متغیرهای وابسته:ناهنجاری‌های اندام فوقانی مانند شانه افتاده و ستون‌فقرات مانند لوردوزیسکمری،کیفوزیس سینه‌ای،اسکولیوزیس تنه،انحراف سربه جلو روش اجراابزار جمع‌آوری اطلاعات ابزار این تحقیق شامل ترازوی پزشکی،متر نواری،صفحۀ شطرنجی )neercs erutsoP( وپرسشنامۀ برگرفته از تحقیق بهمن الوندی و نور الدین حسین کالج شامل پنج سؤال در مورد نوعنشستن و مطالعه کردن،3 سؤال دربارۀ نوع و میزان ورزش و 3 سؤال در زمینۀ خوابیدن و سوالاتیدرخصوص مشخصات فردی و نیز احساس درد هنگام ورزش و مطالعه بود. در این تحقیق نیز به مقولۀ عدم تناسب میز و نیمکت‌ها با ابعاد آنتروپومتری دانش‌آموزان بهعنوان یکی از عوامل به وجود آورندۀ ناهنجاری‌های اندام اسکلتی در مورد کیفوزیس و لوردوزیسپرداخته شد که با نتایج تحقیقات مذکور همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.