Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 153 تا 172)

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی ، رشد ، بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی ، حرکتی ، تحلیل تعامل رشد حرکتی ، تعامل رشد حرکتی ، فرا تحلیلی ، رشد اجتماعی ، تربیت ، روش فرا تحلیلی

بی شک رشد و تکامل شخصیت آدمی دارای جنبه های شناختی ، ادراکی ، حرکتی و رشد اجتماعی است . این تحقیق در پی شناخت تعامل رشد اجتماعی و رشد حرکتی است که از طریق روش فرا تحلیلی کیفی مدل های نظری و یافته های تحقیقاتی در این زمینه انجام یافته است . رویکرد بین رشته ای و رویکرد نظری - تجربی ، موجی می گردد که این مطالعات و تحقیقات در حوزههای تخصصی مختلف رشته تربیت بدنی به ویژه رشد و یادیگری حرکتی مطرح باشد . اما پیچیدگی و گستره مبهم موضوع ، تحقیق در این زمینه را اندک ساخته و همین مسئله تک بعدی بودن رشته و محصور شدن آن در رشد و یادگیری حرکات را تقویت می کند . مدل های نظری مارتنز ، گالاهو و ایساکس ، مورد فرا تحلیلی قرار گرفته که در آنها کمابیش در مورد رشد اجتماعی - حرکتی با مفاهیم و مولفه ها ، اهداف ، ابعاد ، فرایند ها عوامل و مراحل مختلف بحث شده است و نکات اشتراک و افتراق در آنها به چشم می خورد . از یافته های تحقیقاتی ، نتایج تعدادی از رساله ها مورد بررسی فرا تحلیلی قرار گرفت که نشان دهنده همسو بودن نتایج آنها ، سوگیر احتمالی ، یک سویه بودن و اثبات تعامل رشد حرکتی و اجتماعی است . ضرورت توجه بیشتر به این زمینه اصلی رشد و گسترش متون آموزشی و مطالعات پژوهشی ، استفاده از روش فرا تحلیلی در مطالعات شخصیت شناسی ورزشی و رشد اجتماعی - حرکتی احساس می شود.

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق در واقع پاسخی است علمی و تحقیقاتی به جریان تک که بعدی مذکور،ضمن معرفی وبه کار گیریم روش فرا تحلیل برای شناخت و ارزیابی مدل‌های نظری و یافته‌هایی تحقیقاتی و ارائۀمدلی نظری-تجربی در خصوص تعامل رشد حرکتی و رشد اجتماعی. هم چنان که علاوه بر علوم تربیتی،روانشناسی و جامعه‌شناسی،در حوزه‌های تخصصی مختلف رشتۀ تربیت بدنی نظیر اصول و مبانیتربیت بدنی،روان‌شناسی ورزشی و جامعه‌شناسی ورزشی از این موضوع بحث‌های عمیقی بهعمل آمده و به مدل‌های نظری و یافته‌های تحقیقاتی گوناگونی به چشم می‌خورد؛همچنین این طورنیست که فقط در گرایش تخصصی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی که مبنای این تحقیق است،ازتعامل رشد حرکتی و رشد اجتماعی بحث شده باشد(3 و 25). رویکرد نظری-تجربی2 ویژگی بین رشته‌ای در پدیده‌های تربیتی و تربیت بدنی از جمله تعامل رشد حرکتی و رشداجتماعی،این قابلیت را فراهم می‌سازد که از همۀ شیوه‌ها،تکنیک‌ها و فنون تحقیق مثلروش‌های توصیفی و پیمایشی،روش‌های فلسفی و تاریخی و اسناد و مدارک،روش‌های تجربیو آماری و روش‌های تحلیل محتوا و فرا تحلیلی استفاده شود. رشد اجتماعی،موضوعی بین رشته‌ای است و مورد توجه روان‌شناسان،جامعه‌شناسان و علمایتعلیم و تربیت است و در رشتۀ تربیت بدنی با عنوان رشد اجتماعی-حرکتی یا اجتماعی شدنورزشی در حوزه‌های تخصصی اصول و مبانی،روان‌شناسی ورزشی،جامعه‌شناسی ورزشی و رشد یادگیری حرکتی کما بیش در مورد آن بحث شده است و مدل‌های نظری و یافته‌هایتحقیقاتی در این زمینه به چشم می‌خورد. 6-این مطالعات همگی تأثیر فعالیت بدنی بر رشد اجتماعی(مستقیم یا از طریق شخصیتشناسی)را مورد بحث قرار می‌دهند و فرایند عکس آن یعنی تأثیر مؤلفه‌ها فرایندها،عوامل ومراحل آن در تقویت رشد حرکتی و افزایش میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.