Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 107 تا 126)

کلیدواژه ها :

آمادگی جسمانی ،دانش آموزان دوره راهنمایی ،نورم استان ،نورم ملی ،آزمون ایفرد ـ

کلید واژه های ماشینی : پسر مدارس راهنمایی شهرستان آمل، وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر، مقایسه‌ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان، دانش‌آموز پسر مدارس راهنمایی شهرستان، آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر مدارس، بررسی مقایسه‌ای وضعیت آمادگی جسمانی، میزان آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر، مدارس راهنمایی شهرستان آمل تشکیل، شهرستان آمل، دانش‌آموزان پسر شهرستان آمل

هدف از این پژوهش اندازه گیری و برسی میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان آمل و تهیه نورم های آمادگی جسمانی برای آنان بر پایه آزمون 6 ماده ای ایفرد و مقایسه نتایج آزمون ها با نورم های استان مازندران و ملی بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش میدانی انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را 10583 دانش آموز پسر مدارس راهنمایی شهرستان آمل تشکیل می دادند . برای انتخاب نمونه ، 1058 نفر از آنها در محدوده سنی 11، 12 و 13 سال به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش را آزمون های آمادگی جسمانی جوانان ایفرد تشکیل می دادند. پس از جم, اوری نتایج آزمون ها برای مقایسه میانگین ها و معنی دار بودن رکوردهای پسران 11 تا 13 ساله آمل نسبت به نورم های استانی و ملی در آزمون های ششگانه ایفرد از نمرات Z استفاده شد و از رابطه بین نمره های Z و در صد های زیر منحنی جداول نورم ها تهیه شده است. با بررسی یافته های پژوهش ضمن تنظیم جداول نورم های پنج درصدی هر شش آزمون ، مشخص شد که با افزایش سن ، اختلاف بین میانگین رکوردها در جهت بهبود رکورد پسران بیشتر می شود. با توجه به نتایج پژوهش ، پسران آمل از نظر سرعت حرکت ، استقامت عضلات کمربند شانه ای و استقامت عمومی نسبت به میانگین استان و ملی از آمادگی کمتری برخوردارند ، در حالی که از نظر استقامت عضلات شکم نسبت به میانگین استان و ملی آمادگی مطلوب تری دارند. نویسنده : سعید فاضلی فر فاضلی فر ـ

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارۀ 28-ص ص:126-107 تاریخ دریافت:83/06/22 تاریخ تصویب:83/09/29 بررسی مقایسه‌ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر 11 تا 13 سالۀ شهرستان آمل سعید فاضلی‌فر1 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز چکیده {IBهدف از این پژوهش،اندازه گیری و بررسی میزان آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان آملو تهیۀ نورم‌های آمادگی جسمانی برای آنان بر پایۀ آزمون 6 ماده‌ای«ایفرد»2و مقایسۀ نتایج آزمون‌ها با نورم‌های استانمازندران و ملی بوده است. (1)-(نورم‌های استانی و ملی که در سال 1373 برای اولین بار توسط دکتر علیرضا پویان‌فرد برای دانش‌آموزان 10 تا 17 سالهایران تدوین شد) &%02812RAHG028G% جدول 2-نورم کشش بارفیکس برای دانش آمزان پسر شهرستان آملامتیازهای درصدی بر مبنای سن/امتیاز:تعداد (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-نورم دراز و نشست(زانو خم)برای دانش‌آموزان پسر شهرستان آملامتیازهای درصدی بر مبنای سن/امتیاز:تعداد دراز و نشست انجام شده در 60 ثانیه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-نورم دو رفت و برگشت برای دانش‌آموزان پسر شهرستان آملامتیازهای درصدی بر مبنای سن/امتیاز:بر حسب ثانیه و دهم و صدم ثانیه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-نورم پرش طول ایستاده برای دانش‌آموزان پسر شهرستان آملامتیازهای درصدی بر مبنای سن/امتیاز:بر حسب متر و سانتی‌متر (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6-نورم دو 45 متر برای دانش‌آموزان پسر شهرستان آملامتیازهای درصدی بر مبنای سن/امتیاز بر حسب ثانیه و دهم و صدم (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-نورم دو 540 متر استقامت برای دانش‌آموزان پسر شهرستان آملامتیاز درصدی برمبنای سن/امتیاز:بر حسب دقیقه و ثانیه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 8-میانگین و انحراف معیار آزمون‌های ششگانۀ آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر 11 تا 13 سالۀایران (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 9-میانگین و انحراف معیار آزمون‌های ششگانۀ آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر 11 تا 3 سالۀشهرستان آمل (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج مقایسۀ وضعیت آمادگی جسمانی پسران 11 تا 13 سالۀ آمل و نورم‌های استان مازندران وملی به طور خلاصه در نمودار زیر ارائه شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.