Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاه های لیگ برتر کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 5 تا 16)

هدف ‌از این ‌تحقیق‌، بررسی ‌رابطة ‌بین ‌سبک‌های ‌رهبری ‌مربیان ‌(براساس ‌مدل‌ چند بعدی ‌در ورزش‌) و انسجام‌ گروهی ‌بازیکنان ‌و بررسی ‌تفاوت ‌این ‌دو متغیر در تیم‌های ‌موفق‌ و کمتر موفق‌ بوده ‌است‌. همچنین ‌این‌ تحقیق ‌به ‌بررسی ‌وجود ارتباط‌ بین ‌انسجام ‌گروهی‌ بازیکنان ‌و موفقیت ‌یک ‌تیم‌ پرداخته ‌است‌. آزمودنی‌های ‌این ‌تحقیق بازیکنان ‌تیم‌های ‌بسکتبال ‌لیگ ‌برتر کشور در سال ‌1382 بودند (144 = N=n ). ابزار گردآوری ‌اطلاعات ‌شامل ‌پرسشنامة ‌مقیاس ‌رهبری ‌در ورزش‌(چلادوری ‌و صالح‌، 1980) و پرسشنامة ‌محیط‌ گروهی‌(کارون‌، ویدمایر و براولی‌، 1985) بود که ‌بازیکنان ‌با استفاده‌از دو پرسشنامة ‌اخیر ادراک‌ خود را از سبک‌ رهبری ‌مربی ‌و انسجام ‌گروهی‌ تیم‌ خود مشخص‌کردند. نتایج ‌حاصل ‌از تحقیق ‌نشان ‌داد که ‌ارتباط ‌مثبت‌ و معنی‌داری‌ بین ‌سبک‌های ‌رهبری‌ رفتار آموزشی‌، دموکراتیک‌، حمایت ‌اجتماعی ‌و بازخورد مثبت ‌و ارتباط‌ منفی‌ و معنی‌داری ‌با سبک ‌رهبری ‌آمرانه ‌با انسجام ‌اجتماعی‌و انسجام‌ تکلیف ‌بازیکنان ‌وجود دارد (01/0P < ). همچنین‌ بین‌ سبک‌های‌ رهبری‌ مربیان ‌تیم‌های ‌موفق ‌و کمتر موفق‌ تفاوت ‌معنی‌داری‌ مشاهده ‌شد (01/0< P ). بین‌ انسجام‌ گروهی ‌بازیکنان ‌و موفقیت‌ یک‌ تیم‌ نیز ارتباط‌ مثبت ‌و معنی‌داری‌ مشاهده ‌شد. با توجه‌ به ‌نتایج ‌تحقیق‌، سبک‌ رهبری ‌مربیان ‌از عوامل‌ مرتبط ‌با انسجام‌ گروهی ‌است‌ و انسجام‌ گروهی ‌نیز از عوامل‌ مرتبط‌ با موفقیت ‌یک‌ تیم ‌ورزشی‌ است‌. مربیانی ‌که ‌بیشتر از سبک‌های ‌رفتار آموزشی‌، دموکراتیک‌، حمایت‌ اجتماعی ‌و بازخورد مثبت‌ و کمتر از سبک‌ آمرانه‌ استفاده‌ می‌کنند، تیم‌های ‌منسجم‌تر و در نهایت ‌موفق‌تری ‌دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.