Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشاری خونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 17 تا 32)

هدف ‌از تحقیق ‌حاضر، بررسی‌ تأثیر برنامة ‌هفته‌ای‌ تمرینات‌ هوازی‌ بر کاهش‌ لیپیدهای ‌سرم‌ خون‌ بیماران ‌پر فشار خون ‌مرد است‌. به ‌همین ‌منظور 20 بیمار مبتلا به ‌فشار خون‌ بیش ‌از 90/140 میلی‌متر جیوه‌ با دامنة ‌سنی 65 - 25 ‌سال‌ در تحقیق‌ حاضر شرکت‌ کردند. این‌ بیماران ‌به ‌صورت‌ تصادفی ‌به ‌دو گروه ‌کنترل‌ و تجربی ‌تقسیم ‌شدند. گروه‌ تجربی ‌در تمرینات‌ هفته‌ای‌ شرکت ‌کردند، اما گروه ‌کنترل ‌در هیچ ‌مداخله‌ای ‌شرکت‌ نداشتند و فقط‌ از مراقبت‌های‌ رایج ‌پزشکی‌ استفاده ‌کردند. از هر دو گروه‌ تجربی ‌و کنترل ‌در قبل ‌و بعد از شروع‌ برنامة ‌تمرینی‌، پیش‌ و پس‌آزمون ‌به ‌منظور اندازه‌گیری ‌چربی‌های‌ خون‌ به ‌عمل‌ آمد. برای‌ تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌ آماری‌ یک‌ متغیره‌(uni variate) استفاده ‌شد. کلیة ‌عملیات‌ آماری ‌در آلفای‌ درصد و فاصلة‌ اطمینان ‌درصد معنی‌دار است‌. نتایج ‌تحقیق ‌نشان ‌داد که‌TG, TC, LDL پس‌ از 8 هفته ‌تمرین ‌به ‌طور معنی‌داری ‌کاهش‌ یافتند (05/0 ). در گروه ‌کنترل ‌هیچ‌ یک‌ از متغیرهای ‌مذکور تغییر معنی‌داری ‌را نشان‌ نداد (05/0 > P ).

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.