Skip to main content
فهرست مقالات

کشتی گیران تیم ملی VO2MAX تعیین اعتبار آزمون های بروس و کانکانی با روش گاز آنالیزر در برآورد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 111 تا 122)

هدف ‌از مطالعة ‌حاضر، تعیین ‌اعتبار آزمون‌های ‌بروس‌ و کانکانی ‌با روش‌ گاز آنالیزر در برآورد حداکثر اکسیژن‌ مصرفی‌(Vo2max) کشتی‌گیران ‌تیم ‌ملی‌ است‌. به ‌این‌ منظور 24 نفر از کشتی‌گیران ‌دعوت‌ شده‌ به‌ اردوی‌ تیم‌ ملی ‌به ‌طور غیرتصادفی ‌و هدفدار از جامعة ‌کشتی‌گیران‌ برتر کشور انتخاب‌ شدند (سن‌= 7/2 ± 3/24 سال‌، قد = 5/8 ± 175 سانتی‌متر و وزن‌=6/20 ± 6/77 کیلوگرم‌). برای‌ تعیین ‌اعتبار آزمون‌های‌ بروس‌ و کانکانی ‌در برآورد Vo2max از روش‌ گاز آنالیزر استفاده ‌شد. نتایج ‌ضریب‌ همبستگی ‌پیرسون ‌نشان ‌داد که ‌همبستگی ‌مثبت‌ و بالایی ‌بین‌آزمون‌ بروس‌ و گاز آنالیزر در برآورد Vo2max کشتی‌گیران ‌وجود دارد (94/0 = r ). در حالی ‌که‌ بین‌ آزمون‌ کانکانی ‌و روش‌ گاز آنالیزر همبستگی‌ بالایی ‌مشاهده‌ نشد (29/0=r). با توجه‌ به‌ نتایج‌ به ‌دست‌ آمده ‌مشخص‌ شد که‌ آزمون‌ بروس‌ آزمون ‌مناسبی ‌برای‌ برآورد Vo2max کشتی‌گیران ‌نخبة ‌کشور است‌.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.