Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر حضور تماشاگران مرد و زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 137 تا 146)

هدف‌ از این‌ تحقیق ‌بررسی ‌اثر حضور تماشاگر مرد و زن‌ بر میزان ‌بروز رفتارهای ‌پرخاشگرانه ‌ورزشکاران ‌است‌. آزمودنی‌های‌ تحقیق‌ 16 دانشجوی ‌پسر ورزشکار (سال3/1 ± 3/21) بودند که‌ در قالب‌ دو تیم‌ فوتسال‌ 8 نفره ‌از بین‌ دانشجویان ‌دانشگاه ‌گیلان ‌انتخاب‌ شدند. همچنین ‌تماشاگران ‌تحقیق‌ نیز 250 نفر از دانشجویان ‌دختر و پسر بودند که ‌به ‌طور تصادفی ‌از دانشجویان‌ دانشگاه‌ گیلان‌ انتخاب‌ شدند. آزمونگران‌ تحقیق‌ نیز 4 نفر بودند که‌ در جلسه‌ای ‌توجیهی ‌با مفاهیم ‌پرخاشگری‌ و شیوه‌ تشخیص‌ و ثبت‌ آن‌ در چک‌ لیست‌ آشنا شدند. روش‌ کار به ‌این ‌صورت‌ بود که‌ آزمودنی‌ها در 4 نوبت‌ به ‌مسابقه ‌پرداختند. نوبت‌ اول‌ در حضور تماشاگران‌ مرد و زن‌، نوبت‌ دوم‌ در حضور تماشاگران‌ مرد، نوبت‌ سوم ‌در حضور تماشاگران‌ زن‌ و نوبت‌ چهارم ‌بدون ‌حضور تماشاگر. تماشاگران‌ در طول ‌اجرای ‌آزمون ‌به‌ صورت‌ فعال ‌تیم‌ مورد علاقه ‌خود را تشویق‌ کردند. آزمونگران‌ تحقیق‌، ضمن‌ تماشای‌ مستقیم ‌بازی‌ها، کلیه‌ رفتارهای‌ پرخاشگرانه‌ کلامی ‌و بدنی‌ ورزشکاران ‌را در چک‌ لیستی ‌محقق ‌ساخته ‌ثبت‌ می‌کردند که‌ با استفاده ‌از چک‌ لیست‌ پرخاشگری‌ رابرتس‌ و همکاران ‌(1999) طراحی‌ شده ‌بود. پس‌ از جمع‌آوری ‌داده‌ها، کلیه ‌اطلاعات‌ با استفاده ‌از آزمون‌ANOVA و آزمون‌ تعقیبی‌LSD در سطح‌05/0 ? P مورد تجزیه ‌و تحلیل ‌قرار گرفت‌. یافته‌های‌ تحقیق ‌نشان‌ داد که ‌حضور تماشاگران ‌مرد و زن ‌بر میزان ‌بروز رفتارهای‌ پرخاشگرانه ‌ورزشکاران‌، اثر معنی‌داری ‌دارد. حضور تماشاگران ‌مرد و زن‌ بر میزان ‌بروز رفتارهای‌ پرخاشگرانه ‌کلامی‌ ورزشکاران ‌اثر معنی‌داری‌ دارد و حضور تماشاگران ‌مرد و زن‌ بر میزان ‌بروز رفتارهای‌ پرخاشگرانه ‌بدنی ‌ورزشکاران‌ اثر معنی‌داری‌ ندارد. به‌ طور کلی‌ نتایج‌ تحقیق ‌نشان‌ داد که ‌حضور تماشاگر بر پرخاشگری ‌ورزشکاران ‌اثر معنی‌داری‌ دارد و ترکیب ‌تماشاگران ‌مرد و زن‌ با هم‌ باعث‌ افزایش‌ پرخاشگری‌ می‌گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.