Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (36 صفحه - از 65 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : برنامه‌ریزی استراتژیک ، برنامه ، مدل ، فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های ، برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های بزرگ ، برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های کوچک ، فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک ، برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های کوچک ، شرکت‌های کوچک ، مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک نقشی کلیدی در موفقیت سازمان‌ها در میدان رقابت دارد. این نوع برنامه‌ریزی که تا کنون اغلب مورد استفاده سازمان‌های بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدوین شود، منجر به انتخاب استراتژیی‌هایی می‌شود که در صورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می‌آورد. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تفاوت‌های موجود بین برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های بزرگ با این نوع برنامه‌ریزی در مؤسسات کوچک را شناسایی نموده و از طریق مقایسه تطبیقی مدل‌های موجود برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های بزرگ و کوچک، مدلی مناسب از این نوع برنامه‌ریزی را برای مؤسسات کوچک ارائه کند. برای شناسایی تفاوت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بین سازمان‌های کوچک و بزرگ، تعدادی تفاوت‌های مشخص از مطالعه ادبیات موضوع استخراج شده و از نمونه آماری تحقیق در این باره پرسش بعمل آمد؛ در نهایت با گردآوری و تجزیه و تحلیل نظرات آنها، تفاوت‌ها مورد شناسایی قرار گرفت. برای طراحی مدل مفهومی این تحقیق، 9 مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های بزرگ و 3 مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. از این مقایسه تطبیقی، سه عامل به عنوان وجوه مشترک دوازده مدل بررسی شده شناسایی شد. این سه عامل که مأموریت/چشم‌انداز، عوامل داخلی/خارجی و استراتژی‌ها/برنامه‌های استراتژیک بودند؛ به عنوان شاکله اصلی مدل مفهومی جدید قرار گرفتند و یک عامل دیگر با توجه به ویژگی خاص مؤسسات کوچک ـ بینش مدیران ارشد سازمان‌های کوچک ـ به مدل اضافه شد و مدل جدید با چهار عامل و بصورت شماتیک طراحی شده و مبنای تحقیق حاضر قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی است و به خاطر اینکه شرکت‌های کوچک قطعه‌سازی خودرو را مورد مطالعه قرار داده است، می‌توان آن را مطالعه موردی به حساب آورد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های کوچک قطعه‌سازی خودرو استان تهران بودند که به لحاظ برخورداری از یک سری ویژگی‌های مشترک، نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، علاوه بر داده‌های ثانویه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری، داده‌های اولیه نیز از نمونه آماری جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون Z تجزیه و تحلیل شد (جامعه نرمال و تعداد نمونه بیش از 30). نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که از نظر نمونه آماری، بین برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ با این نوع برنامه‌ریزی در شرکت‌های کوچک در موارد مختلف تفاوت معنی‌داری وجود دارد و مدل ارائه شده در این تحقیق از ابعاد مختلف برای برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های کوچک مناسب می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"n بین برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ با این نوع برنامه‌ریزی در شرکت‌های کوچک از نظر نحوه تعیین مأموریت تفاوت معنی‌داری وجود دارد: بر اساس ادبیات موضوع تحقیق، یکی دیگر از موارد تفاوت بین برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های بزرگ و کوچک، نحوه تعیین مأموریت در ‌فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک بود؛ بطوریکه برای تعیین مأموریت در ‌فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های بزرگ، باید تعداد افراد زیادی درگیر شده و مسایل داخلی و خارجی زیادی مورد بحث و بررسی استراتژیست‌های سازمان قرار گیرد در حالیکه برای تعیین مأموریت در ‌فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های کوچک به تعداد افراد زیاد و بررسی‌های زیاد نیازی نیست و این کار معمولا توسط مدیر ارشد سازمان انجام می‌شود. n بین برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ با این نوع برنامه‌ریزی در شرکت‌های کوچک از نظر نحوه تعیین استراتژی‌ها شرکت تفاوت معناداری وجود دارد: بر اساس ادبیات موضوع تحقیق، یکی دیگر از موارد تفاوت بین برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های بزرگ و کوچک، نحوه تعیین استراتژی‌ها شرکت در ‌فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک بود؛ بطوریکه برای تعیین استراتژی‌ها شرکت در ‌فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های بزرگ، باید تعداد افراد زیادی درگیر شده، زمان و هزینه زیادی صرف شده و مسایل داخلی و خارجی زیادی مورد بحث و بررسی استراتژیست‌های سازمان قرار گرفته و استرتژی‌های تعیین شده از جامعیت لازم برخوردار باشند در حالیکه برای تعیین استراتژی‌ها شرکت در ‌فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های کوچک به این‌گونه بررسی‌های عمیق و طولانی نیازی نیست و کافیست تا با نظر کلی مدیر ارشد سازمان یا مجموعه مدیران، این عوامل مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و استراتژی‌ها مناسب سازمان تعیین شوند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.